Parlement wacht structurele oplossing Ornamibo af

De Nationale Assemblee (DNA) had gisteren gehoopt dat de regering zou ingaan op de kwestie Ornamibo. Tijdens een rondvraag in een plenaire vergadering in DNA, kregen de leden de kans om de regering vragen te stellen met betrekking tot de vuilstortplaats. Maar omdat de minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), niet aanwezig was, kon niet worden ingegaan op de vragen. Minister Soewarto Moestadja, wees erop dat na de ontstane discussie over de vuilstortplaats, de Raad van Ministers van gedachten heeft gewisseld.

“Er is gevraagd om niet zoals wij wellicht in het verleden hebben gedaan, vrijblijvend op het vraagstuk te reageren, omdat het uiteindelijk om een structurele aanpak gaat”, aldus de bewindsman. Assemblee-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons, heeft een verzoek gericht aan de regering om het parlement schriftelijk te informeren over het stappenplan met betrekking tot Ornamibo.

Geerlings-Simons ziet graag dat de Ornamibo-kwestie nu tot het verleden gaat behoren. Ze wees erop dat dit vraagstuk reeds tientallen jaren speelt binnen de gemeenschap. “Uiteindelijk is het een groot probleem geworden in de achter ons liggende weken, dus stellen we voor dat deze regering een einde maakt aan het vraagstuk, dat we tot nu toe niet hebben kunnen oplossen”, aldus de assembleevoorzitter.

Mahinder Jogi (VHP), was niet tevreden over het feit dat de regering niet direct kon ingaan op het vraagstuk. Hij haalde aan dat voor de aanvang van het agendapunt ingekomen stukken, er al melding was gemaakt van enkele zaken die de dringende aandacht eisen van de regering, waaronder Ornamibo. “Nadat de leden de kans hebben gekregen hun vragen te stellen, is er een ruime schorsing geweest en ik had gedacht dat het parlement serieus werd genomen door de regering en dat niet wederom zou worden geëtaleerd dat de regering een loopje neemt met het parlement”, hield hij de voorzitter voor tijdens een punt van orde.

Gezien het de vicepresident is geweest die leiding heeft gegeven aan de Operatie Ornamibo, vond Jogi dat die ook antwoord zou kunnen geven op de vragen. Echter was de vicepresident ook niet aanwezig in DNA. De voorzitter wees erop dat het gaat om de beantwoording van de structurele oplossing en niet om een acute oplossing. Daarom was zij ook bereid te wachten tot de regering de informatie volgende week naar het college opstuurt.

door Richelle Mac-Nack