Minister Benschop praat aanhouding militair Day goed

De minister van Defensie, Ronni Benschop, heeft gisteren in het parlement de aanhouding van de militair Jermain Day goed gesproken, nadat NPS-parlementariër Patricia Etnel, de bewindsman om een uitleg vroeg. Day is op 22 oktober aangehouden, omdat hij via sociale media door middel van het plaatsen van posts en video’s, kritiek heeft geuit op de leiding van het ministerie van Defensie en op zaken die mis lopen binnen het leger. Benschop hield het parlement voor dat de militair al eerder waarschuwingen heeft gehad en zelfs voor tien dagen was gedetineerd.

De defensieminister zei dat manschappen van het leger de organisatie niet mogen bespreken in het openbaar. Hij fungeerde als kapitein binnen het leger en kreeg op eigen verzoek d.d. 1 september 2018, eervol ontslag. Benschop gaf aan dat een ambtenaar pas met ontslag is als hij of zij een ontslagresolutie in handen heeft. Day heeft deze nog niet gekregen. De defensieminister benadrukte dat indien iemand buiten de regels handelt, er corrigerend wordt opgetreden. Het militaire handvest is volgens hem heel duidelijk hierin.

Etnel is van mening dat het niet zo mag zijn dat militairen niet mogen opkomen voor zaken die hen dwars zitten. Volgens haar is het optreden van de leiding niet de juiste manier om zaken op te lossen. Benschop gaf aan dat indien personen niet tevreden zijn over zaken binnen het defensieapparaat, zij vrij zijn om naar de rechter te stappen. Volgens hem hebben zij daartoe alle recht en zal het recht zegevieren, mocht het zover komen. Op sociale media is er veel kritiek geuit op de wijze waarop de leiding van Defensie heeft gehandeld. Parlements-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons, had de aandacht van de regering gevraagd voor deze zaak.

door Johannes Damodar Patak