Wat nu?

Het laatste woord is nog niet gezegd in de kwestie waarbij de president Albert Aboikoni heeft benoemd tot granman van de Saramaccaners. De stammen die Aboikoni niet ondersteunen, zijn massaal weggebleven tijdens zijn beëdiging. Zij gaven aan het niet met zijn benoeming eens te zijn, maar lieten daarna weinig van zich horen. Veel mensen verkeerden in de veronderstelling dat na enige tijd de rust in het gebied weer terug zou keren. Maar enkele dagen terug bleek hoezeer men het bij het verkeerde eind had, want op de Liba Krutu die gehouden werd op Dritabiki in verband met de viering van de Dag der Marrons, was Aboikoni niet welkom. Hij was niet uitgenodigd. Op de krutu die van 8 tot en met 10 oktober gehouden werd, is Naze Amina verwelkomd als granman van de Saramacca-ners. Alle zes Marron stammen en de inheemse stammen hebben Aboikoni als granman afgewezen, omdat  volgens hen zijn aanstelling niet volgens de geldende traditie is geschied. Voorts hebben de diverse stammen aangegeven niet met Aboikoni, maar met Naze Amina samen te werken. Als gevolg hiervan heeft de president besloten om de regeringsdelegatie die onder leiding van vicepresident Ashwin Adhin naar Dritabiki zou gaan, niet meer te sturen. Deze nieuwe ontwikkeling is bepaald niet positief, omdat Aboikoni al aanwezig is op zijn residentie te Asidonhopo, de plaats van waaruit hij de stam moet leiden. Maar niemand kan een groep leiden als hij door diezelfde groep afgewezen wordt Op de krutu hebben de stammen hun misnoegen geuit over de verregaande bemoeienis van de regering bij de benoeming van traditionele gezagsdragers. In het geval van de Saramaccaners hebben zij zelf de hulp van de regering ingeroepen inzake de benoeming van de granman. De president heeft de benoeming serieus en voortvarend aangepakt. Misschien te voortvarend, waardoor hij voorbijgegaan is aan de tradities van het traditioneel gezag: de eeuwenoude traditie dat niet de regering, maar het traditioneel gezag de granman benoemd. De delegatie is niet afgereisd. De president heeft gezegd dat hij geen boodschap heeft aan ‘’andere lawaaischoppers’’. De Marron stammen en andere stammen neerzetten als lawaaischoppers, doet de zaak geen goed. Het traditioneel gezag heeft zich nog niet uitgesproken over de reactie van de president, maar die zal ongetwijfeld komen. Met de houding van het traditioneel gezag, het besluit van de krutu en daartegenover het besluit van de regering, is het duidelijk dat de partijen tegenover elkaar staan. Wat nu?