OVERBELASTING

De regering Bouterse was nauwelijks aan de macht in augustus 2010, of ze ging, gevoed door een ingeworteld wantrouwen en rancune, over tot koppensnellerij op grote schaal binnen het ambtenarenapparaat. Ambtenaren die trouw hadden gediend onder opeenvolgende regeringen, dus ook onder de Nieuw Front regeringen van Venetiaan, moesten onder het mom van gewijzigde beleidsinzichten het veld ruimen en vaak genoeg werd op zeer onbeschofte wijze aan hen meegedeeld, dat ze hun bureaus konden ontruimen of in bepaalde gevallen aan zeer slecht gekwalificeerde personen, maar die wel loyaal aan de NDP zijn, moesten overdragen.
En zo moest de ene na de andere in de maanden na augustus 2010 het veld ruimen. Binnen het leger, de politie, parastatale bedrijven waaronder de EBS, SWM, SLM, en Telesur, moesten leidinggevenden in rap tempo hun biezen pakken. Maar had de NDP wel kundige en capabele personen voor al die cruciale opengevallen plekken? In veel opzichten maakten de nieuwkomers in hoge functies er binnen de kortste keren een enorme puinhoop van, omdat ze van toeten noch blazen wisten.
De achteruitgang werd in veel opzichten ingezet en dat had mede te maken met het steeds minder kunnen verkrijgen van de zeer noodzakelijke gelden vanwege het ministerie van Financiën. Maar de koppensnellerij concentreerde zich niet slechts over de laatste maanden van 2010 en 2011, die ging gewoon door en vindt nog steeds plaats.
Op elk gebied binnen de publieke sector moeten mensen die niet helemaal in de smaak van paars vallen, plaats maken voor lieden die totaal incapabel zijn. Mensen die binnen het overheidsapparaat van wanten weten en zijn blijven werken om de zaak niet helemaal in elkaar te laten donderen, werden en worden steeds zwaarder belast, omdat het werk toch gedaan moest worden en absoluut niet overgelaten kon en kan worden aan totale non valeurs. De mentale druk die op een gegeven moment ontstaat bij het individu dat zich heeft willen blijven inzetten voor de goede zaak om een catastrofe te voorkomen, is zo groot dat er geen houden meer aan is.
De persoon die het niet langer aankan, stapt dan vaak om gezondheidsredenen op en het werk blijft dan liggen of er worden zeer foute c.q. desastreuze beslissingen door een ‘would be’ professional (?) genomen. En juist door het positioneren van onbevoegde personen binnen het ambtenarenapparaat stagneert er zoveel en kan deze regering geen enkel beleid, dat bewondering zou moeten opleveren, van de grond krijgen.
Ze heeft de afgelopen 8 jaar door het wegzuiveren van capabel kader zich zelf heel diep in het vlees gesneden. Suriname beschikte in 2010 bij het afscheid van de regering Venetiaan III, binnen het ambtenarenapparaat al niet meer over een batterij aan goed opgeleide functionarissen en het was dus een totaal verkeerde benadering van de rancuneus ingestelde paarse kliek om goed opgeleid kader weg te jagen. Nou, de gevolgen van deze stommiteit zijn na 8 jaar nog steeds goed voelbaar in een totaal spaak gelopen regeringsbeleid. Na 8 jaar kan glashard gesteld worden, dat het beleid gefaald heeft en dat de teleurstelling in 8 jaar paars, bij het overgrote deel van de bevolking enorm is. De jaarrede van de president op 1 oktober, heeft er niet toe geleid dat men nog hoop kan koesteren op verbetering in de resterende maanden die aan de verkiezingen van 2020 vooraf gaan. Als de president dan ook nog bij herhaling zegt ‘’that we can do the job’’ met zijn slecht presterende nietsnutters, dan begrijpen wij niet op basis waarvan hij dit optimisme stelt. Of had hij ons niets bijzonders te verkondigen over het zogenaamde beleid dat hij wenst te maken met een miljarden begrotingstekort?
Een begroting indienen waar geen geld in afdoende mate tegenover staat, kan niet van de grond komen en zal ons geen vooruitgang brengen. Men zal de komende maanden aan blijven modderen met nog meer fiscale verhogingen die de doorsnee burger nog armer zullen maken en dit land geen vooruitgang zullen brengen. We can do the job, daar zijn we wel van overtuigd, maar dan wel zonder de inbreng van de corrupte en zelfverrijkende elementen uit de NDP.