October 6, 2018


UITSTEL VAN EXECUTIE


October 6, 2018

De premies voor de Nationale Basiszorgverzekering zullen volgens president Bouterse in zijn jaarrede op 1 oktobder j.l. in De Nationale Assemblee, niet verhoogd worden. De regering heeft met deze mededeling over een genomen beslissing, de assuradeuren en andere dienstverleners binnen de medische sector wel in de nek getrapt, want er was al afgesproken dat de premies zouden worden aangepast om de verzekeringsmaatschappijen en de dienstverleners binnen de sector niet verder in de financiële problemen te brengen. Wat de regering thans precies van plan is met betrekking tot de Nationale Basiszorgverzekering, is niet helemaal duidelijk. De mensen die namelijk gebruikmaken van deze voorziening binnen de zorg, vormen verreweg de grootste groep en het kost handen vol geld om ze van dienst te zijn. Bouterse stelde wel dat voor de dure behandelingen binnen de zorg, een aparte pot zou worden gecreëerd met opbrengsten uit de goudsector en deels met opbrengsten van de premies. Hoe die verdeelsleutel in de praktijk zal werken, werd niet goed en of diepgaand uit de doeken gedaan. Wat wel als een paal boven water staat, is dat de regering met de beslissing de premiers voor de basiszorgverzekering niet te verhogen, de assurantiemaatschappijen Parsasco, Self Reliance en Assuria, in grote problemen heeft gebracht. Het is namelijk zo dat deze maatschappijen binnen het bestand van basiszorgverzekerden, de grootste verliezen lijden, maar dat schijnt de regering niet te interesseren. De verzekeringsmaatschappijen zijn namelijk bij wet verplicht binnen de ziektekostenverzekeringen ook basiszorgpakketten mee te nemen, maar de premies daarvoor zijn te laag en dus zorgen die voor verlies. Een verzekeringsmaatschappij heeft enkele maanden geleden al gedreigd alle ziektekostenverzekeringen uit haar bestand te halen en zich voortaan nog louter op brand- en levensverzekeringen toe te leggen. Als dat gebeurt, wordt een heel grote groep personen die gebruikmaakt van de zogeheten ‘plus’ pakketten van verzekeringen binnen de ziekenzorg, gelijk de dupe. De bijdrage van de assurantiemaatschappijen aan bijvoorbeeld de ziekenhuizen en dienstverleners binnen de zorg, ondergaat dan ook gelijk een enorme financiële aderlating en dat zal het instortingsgevaar binnen de algehele zorg verder doen versnellen. Dat de regering besloten heeft de premies van de Nationale Basiszorgverzekeringen niet te verhogen, is slecht uitstel van executie, omdat met de huidige premies de landelijke ziekenzorg en het in stand houden van de ziekenhuizen, absoluut niet kunnen worden gegarandeerd. De pas aangetreden voorzitter van de Nationale Zieknhuis Raad, NZR, mevrouw Claudia Marica-Redan, heeft al aangegeven, dat de problemen binnen de ziekenhuizen een climax bereiken en dat er ten spoedigste maatregelen moeten worden genomen om dit dreigende gevaar tijdig te kunnen keren. Het is al jaren zo dat de ziekenhuizen met enorme financiële tekorten kampen en dat heeft te maken met het feit dat de overheid niet op tijd en in zeer onvoldoende mate haar financiële verplichtingen ten opzichte van de ziekenhuizen nakomt. Opmerkelijk is volgens de nieuwe voorzitter van de NZR, dat het aantal mensen dat zich steeds zieker aanmeldt voor hulp bij de instellingen aan het toenemen is, terwijl de middelen eerder af- dan toenemen. Het is bekend dat de ligdagtarieven al jaren achterhaald zijn en juist daarom is het van belang dat er meer geld vrijgemaakt dient te worden voor de ziekeninrichtingen. Ook het probleem van de langliggers verdient binnen de zorg enorme aandacht, omdat een persoon die langer in een ziekenhuis blijft liggen dan gewenst is, handen vol geld kost en dat geld wordt niet terugverdiend. De regering Bouterse zit wat de ziekenzorg betreft, overduidelijk in de problemen en weet niet hoe de toenemende kosten moeten worden gedekt. Allerlei kunstgrepen worden toegepast die uiteindelijk niet heilzaam werken. Waar deze regering natuurlijk als de dood zo bang voor is, is het verlies van stemmen bij de komende verkiezingen en daar heeft het tegenhouden van de verhoging van de premies voor de Nationale Basiszorgver-zekering natuurlijk alles mee te maken. De arme Surinamer die afhankelijk is van een dergelijke verzekering, is zeker niet in staat de voorgehouden verzekeringspremies te betalen en zou daardoor niet langer in aanmerking kunnen komen voor een redelijke behandeling binnen de zorg en dat zou voor de regering een enorme schande beteken en verlies van stemmen in 2020. Dus het po-pulisme heeft bij deze regering weer hoogtij gevierd en dat allemaal tegen beter weten in. Maar de cijfers liggen er en het is duidelijk dat je geen goede en aanhoudende ziekenzorg kunt garanderen als je niet voldoende penningen ter beschikking stelt. Met deze benadering van het vraagstuk, zal de zorg verder inkrimpen en wordt de climax die mevrouw Marica- Redan haar gehoor voorhield, zeker bereikt. Het is voor ons dan ook de grote vraag hoe de president erbij komt om in zijn jaarrede te stellen, dat we al uit de crisis aan het geraken zijn. Zolang dit soort vraagstukken als binnen de ziekenzorg niet goed zijn opgelost, staat de crisis nog levensgroot tegenover ons.