October 6, 2018


THANK YOU ROBERT


October 6, 2018

De ex- minister van onderwijs sloeg de spijker op de kop, door te stellen dat de huidige minister van dit ministerie de zogenaamde ‘Iron Lady’, niet weet waarover ze praat als het om onderwijsaangelegenheden gaat en bovendien ook nog leugenpraat verkondigt. Het zal je maar gezegd worden door een persoon die het ministerie van buiten en van binnen kent. De huidige minister begon met een valse start door het onderwijzend personeel van alles en nog wat te verwijten en dacht te maken te hebben met kinderen met psychische problemen. We moeten meneer Peneux bedanken voor het feit dat hij deze mevrouw terecht wees, omdat ze denkt een soort God te zijn op het gebied van onderwijs, maar gelukkig daarvan niets gebakken heeft. Ze is eigenwijs, koppig, arrogant en heeft weinig beschaving. Die heeft ze jammer genoeg niet kunnen kopen bij Kirpalani of Sranan OsoSani. Beschaving is iets dat men in zich moet hebben en wordt van jongs af aangeleerd. Wanneer wij dit gedrag van deze mevrouw waarnemen, dan kunnen we alleen maar constateren dat het voor de president moeilijk is om over goed en juist kader te beschikken, waardoor hij maar grijpt wat er te grijpen valt met alle nadelige gevolgen voor ons onderwijs, dus voor de toekomst van dit land. Indien dit gedrag van deze mevrouw blijft voortgaan en de president echt geeft om de schooljeugd, dan rest hem niets anders dan opnieuw uit te kijken met behulp van deskundigen naar een persoon die weet wat het ministerie van onderwijs inhoudt en nodig heeft. We hebben niets aan zogenaamde opvoeders en betweters, zeker niet in de fase waarin het land zich bevindt. Het onderwijs is niet gediend van leugenachtige praat,disrespect voor onderwijsgevenden en personeel op het ministerie en zeker niet van iemand op het hoogste niveau. Deze minister heeft haar ondeskundigheid bewezen door steeds mensen op een haast denigrerende wijze te bejegenen. Je hoort de minister niet praten over een juf die uit eigen middelen haar klas gepimpt heeft, omdat ze begrepen heeft dat je kinderen niet kan laten beginnen met een nieuw schooljaar en hun klas eruit ziet als een varkensstal. Hiervoor zou het ministerie moeten zorgen. Laten we hopen dat er spoedig een andere minister komt, zodat er dan beter gemotiveerde leerkrachten voor de klas staan met of zonder weave, niet aangeschaft uit de zak van de minister. Een ouder

Dagblad DE WEST,

Dagblad uit en voor Suriname ,

Paramaribo, Suriname

Mr. J.C. De Miranda Street, Paramaribo # 2-6

+(597) 471249