October 6, 2018


Jogi over NDP-top: ’Deze mensen dromen’


October 6, 2018

De NDP-top heeft aangegeven, dat de partij in 2020 weer aan de macht komt. VHP- assembleelid Mahinder Jogi, weerspreekt dit en zegt dat regeermacht voor de partij na de verkiezingen, slechts een droom is. Volgens hem zal het Surinaamse volk nooit meer stemmen op de NDP. “De topmannen van de NDP hebben vaker beloftes gedaan aan het volk die niet zijn nagekomen. Ook zou volgens de president, Suriname een paradijs worden, terwijl Misiekaba van mening was dat we een Dubai zouden worden. De feitelijke situatie is anders. Deze mensen dromen”, zegt Jogi vandaag in gesprek met De West. Jogi zegt dat het volk in de problemen zit, terwijl ook bedrijven en instituten niet goed kunnen functioneren. “Het enige wat de president en de NDP-top kunnen zeggen, is dat ze gaan winnen. Dit is om het volk in twijfel te brengen, maar ze kunnen niet op basis van verworvenheden stellen dat ze goed werk verricht hebben”, stelt Jogi.

De NDP heeft volgens hem de tijd gehad om Suriname te ontwikkelen. “Bouterse heeft in de jaren ‘80 de tijd gehad om met de ontwikkelingshulp van Nederland, Suriname te ontwikkelen. In 2010 bestond ook de mogelijkheid voor ontwikkeling door de financiële inkomsten en de economische stabiliteit. Men heeft echter niets tot stand gebracht en er is de afgelopen jaren geen basis gelegd”, haalt Jogi aan. Ook het sociaal contract heeft averechts gewerkt, terwijl het sociaal beleid door corruptie en hebzucht is mislukt. De NDP heeft volgens Jogi nog een keer de kans gehad, omdat zij de waarheid verzwegen had en het volk hoop had dat het beter zou gaan. Nu is het overduidelijk dat iedereen problemen heeft. “Het volk wil niet verder pinaren. Het wil geen verdere devaluatie. Men gaat niet meer stemmen op de NDP. Met dit beleid is er geen ontwikkeling gebracht in het land. Het volk gaat op basis van de ontwikkelingen oordelen en een besluit nemen. Dit was hun laatste kans”, aldus Jogi.

door Priscilla Kia