October 5, 2018


‘Verkiezingsdag wordt niet zomaar gewijzigd’


October 5, 2018

De verkiezingen van 2020 zullen waarschijnlijk vervroegd worden. Deze mededeling die gisteravond op een kadermeeting van de NDP in het partijcentrum Ocer werd gedaan, is volgens bestuurskundige August Boldewijn, niet zo verstandig. Het is volgens hem niet aan een partij gelegen om de verkiezingsdag te wijzigen. De dag van de verkiezing is vastgesteld in de grondwet en wordt niet zomaar gewijzigd dan wanneer het parlement een besluit daarover neemt. Volgens Boldewijn kan zelfs de president niet zomaar komen aan de grondwet. Daarvoor is een twee derde meerderheid van de stemmen van het parlement vereist. “Als partijvertegenwoordigers dit soort dingen gewoon in het openbaar zeggen, dan geven ze mensen een verkeerd beeld over de grondwet. Het is de moederwet en daaraan kom je niet zomaar”, zegt Boldewijn. De reden voor de mogelijke wijziging is dat de verkiezingsdag dit jaar samenvalt met Eid-al-Fitr, een belangrijk islamitisch feest. Boldewijn vindt dat de verkiezingen op die dag gehouden kunnen worden, maar hij begrijpt het voorstel om de verkiezingen te vervroegen. “Met de verkiezingen gaat het karakter van de feestdag verloren en religieuze feestdagen zijn voor bepaalde groepen een belangrijke aangelegenheid”, geeft Boldewijn aan. Desondanks is het parlement het instituut dat moet bepalen als de religieuze feestdag een plausibele reden is om de verkiezingen te vervroegen of te verlaten. Ten aanzien van de grondwet zegt Boldewijn dat er één lijn aangehouden moet worden. “Het is niet multi- interpretabel. We moeten ons houden aan de wet zoals die geschreven staat. Als we de moederwet wijzigen, moeten we alle organieke wetten die daaraan gebonden zijn, ook aanpassen, anders klopt het niet meer. We moeten één lijn volgen als het gaat om de grondwet, anders gaan we telkens zaken anders interpreteren en daardoor de wet willen wijzigen”, aldus Boldewijn. door Priscilla Kia