October 5, 2018


Hof presenteert nieuw plan voor 2018-2019


October 5, 2018

Het Hof van Justitie heeft vandaag tijdens een buitengewone openbare zitting in verband met de opening van het zittingsjaar 2018-2019, een nieuw plan gepresenteerd voor de komende vijf jaar. Het nieuwe plan is mogelijk doordat zeven nieuwe rechters het hof zullen versterken. Het aantal rechters zal daarmee van negentien personen naar zesentwintig personen gaan. “Momenteel rijden wij met een vaart van 19 km per uur en binnenkort voeren wij dit op naar 26 km per uur”, zei de waarnemend president van het hof, Iwan Rasoelbaks. Hij gaf aan dat dankzij deze versterking van de rechterlijke macht, er verder gewerkt kan worden aan een snelle en efficiënte afhandeling van rechtszaken. Rasoelbaks gaf aan dat er zowel bij de civielrechtelijke als bij de strafrechtelijke sector, er verschillende units zullen worden ingesteld die zich met specifieke rechtsgebieden zullen bezighouden. Elke unit zal een coördinator en een rechter hebben. Het invoeren van het plan zal volgens hem ook een einde maken aan de kortgedingzaken waarvan de behandeling vaak maanden op zich laat wachten. Er zullen duidelijke criteria gesteld worden bij het indienen van een zaak in kortgeding, waaruit zou moeten blijken waarom zo een zaak een spoedeisend karakter heeft. Het hof wil voor dit zittingsjaar beginnen aan het verzelfstandigen en het automatiseren van de rechterlijke macht. Rasoelbaks benadrukte dat Suriname achterloopt op het gebied van automatisering. Hij zei dat meerdere keren de Carribean Court of Justice en andere internationale organisaties, hebben gevraagd hoe het staat met de automatisering. Automatiseren kost veel geld, maar vroeg of laat zullen wij volgens hem deze investering moeten plegen. Rasoelbaks hoopt dat er hiervoor in de begrotingsbehandeling geld is vrijgemaakt. Rasoelbaks zei dat het plan in werking zal treden vanaf 2 januari 2019. De nieuwe rechters hebben dan voldoende tijd om zich in te werken. Van nu tot december geldt het werkplan van het boekjaar 2017-2018. Er is in het afgelopen boekjaar zes keer meer productie geleverd. Dit zei Rasoelbaks op basis van cijfers die hij gaf over het aantal rechtszaken. Ondanks de aanhoudende werkdruk het afgelopen jaar, blikte hij tevreden terug. Hij bedankte alle actoren waaronder het ministerie van Justitie en Politie voor de goede samenwerking. Door de overheid waren de middelen op tijd beschikbaar gesteld voor de rechterlijke macht. door Johannes Damodar Patak