October 4, 2018


Presidentiële Commissie: ‘Alcoa heeft geen wanprestatie geleverd’


October 4, 2018

Alcoa heeft geen wanprestatie geleverd door het vroegtijdig beëindigen van de Brokopondo-overeenkomst. Dit werd gisteravond aangehaald door de Presidentiële Onderhandelingscommissie Alcoa, tijdens een open persconferentie in de Royal Ballroom van Royal Torarica inzake de onderhandelingen met betrekking tot de sluiting van de Suralco-operaties. De commissie die onder leiding staat van Dilip Sardjoe, is van mening dat een raffinaderij niet 75 jaar mee hoeft te gaan. De commissie stelde dat juridisch niet geëist kan worden dat een raffinaderij die op verlies draait, niet gesloten kan worden. Aangehaald is dat een dergelijke eis ook niet in de Brokopondo-overeenkomst is opgenomen. Het commissielid Marc Waaldijk haalde aan dat het aluinaardebedrijf sinds 2009 geen winst meer heeft gemaakt. De aluinaarderaffinaderij verkeert volgens hem in een slechte staat en kan niet meer gebruikt worden. De Afobakadam is, overeenkomstig de eisen van de verzekering, tot nu toe goed onderhouden en zal volgens Waaldijk in goede staat worden overgedragen aan de staat Suriname. De waterkrachtcentrale Brokopondo zal in december 2019 aan Suriname worden overgedragen en komt in handen van een bedrijf dat voor 100 procent van de staat is. Welk bedrijf dit zal zijn, is nog niet bekend. Volgens Waaldijk kan het een nieuw staatsbedrijf of een bestaand staatsbedrijf in de energiesector zijn. Sardjoe maakte duidelijk dat hijzelf en of zijn bedrijf Rudisa, niets te maken zullen hebben met werkzaamheden voor Alcoa of Suralco nadat de Brokopondo-overeenkomst is beëindigd. Er zal ook niets geleverd worden aan de multinational, omdat dit volgens de Amerikaanse wetgeving niet toegestaan is. Sardjoe erkende dat Rudisa in de energiesector zit, echter gaat het volgens hem niet om waterkracht. Dat geeft volgens hem al aan dat er geen sprake is van een conflict of interest is. Hij benadrukte geen werk voor Suralco te verrichten en zei dat hij ook geen plannen heeft dat te gaan doen in de toekomst. Tijdens de persconferentie werd de Presidentiële Onderhandelingscommissie bijgestaan door Koster Advocaten. Zij gaven uitleg over de Brokopondo-overeenkomst. Sardjoe haalde op vragen over de US-dollar 5 miljoen die de regering heeft uitgetrokken voor de onderhandelingscommissie aan, dat nog geen US-dollar 1 miljoen is gebruikt voor alle kosten die gemaakt zijn met daarin begrepen de kosten die gepaard gingen met het aantrekken van consultants in de vier jaar tijd. Hoewel er nog rekeningen binnen moeten komen, zal het bedrag volgens hem niet meer dan US-dollar 1 miljoen bedragen. Sardjoe ging vooral in op de ruis die ontstaan was in de samenleving over de sluiting van de Suralco-operaties. Om zaken duidelijk te maken, ging hij in op vragen die gesteld werden in de zaal, maar ook vragen die eerder waren binnengekomen via sociale media. Alvorens dat te doen, presenteerde hij wat de commissie sinds haar instelling in 2014 heeft bewerkstelligd tot nu toe. Hij haalde aan dat tijdens de onderhandeling het beste resultaat is behaald. Hij gaf aan dat meer dan 80 procent is binnengehaald voor de Staat Suriname. Wat er zal gebeuren met de resultaten van de onderhandeling, hangt volgens Sardjoe af van de regering. Echter bevestigde hij dat de resultaten met onderliggende documenten reeds bij De Nationale Assemblee liggen. Tijdens de open persconferentie heeft de Presidentiële Commissie een presentatie gegeven over de ontwikkeling van de bauxietindustrie in Suriname. Behalve dat de commissie is ingegaan op de eerste fase van bauxietwinning en export in Suriname, heeft zij door middel van een tijdlijn de diverse ontwikkelingen aan de kaak gesteld. Ook is er gesproken over een fase 3, waarmee sinds 2017 een begin is gemaakt. In deze fase wordt er voornamelijk gekeken naar de rehabilitatie en bodemsanering van uitgemijnde gebieden, tevens wordt er aandacht besteed aan het ontwikkelen van een nieuw bauxietindustrie in West-Suriname. door Richelle Mac-Nack