October 4, 2018


‘Gezondheidssector gezond met juiste ingrepen’


October 4, 2018

Dew Sharman is ervan overtuigd dat de gezondheidssector weer gezond gemaakt kan worden. Om dit te bereiken, is het volgens hem noodzakelijk dat er een aantal maatregelen getroffen worden. Het is, stelt Sharman, niet voldoende om de premies voor de basiszorgverzekering te verhogen, terwijl de kosten in de zorg verder oplopen. Aanvankelijk zouden de premies verhoogd worden, maar de president heeft tijdens zijn jaarrede duidelijk aangegeven, dat de premies van de basiszorgverzekeringen en de vigerende besluiten met betrekking tot de medicijnenvoorziening tot aan de goedkeuring van de gewijzigde Wet Nationale Basiszorgverzekering, niet gewijzigd zullen worden. Volgens Sharman is een verhoging ook geen optie, omdat het volk niet in staat zal zijn de premies te betalen. “Terwijl enerzijds de kosten binnen de gezondheidssector toenemen en de premies niet verhoogd zullen worden, moet de regering anderzijds wel erop toezien dat de kosten gedekt zullen worden”, zegt Sharman. De president zei dat binnen zes maanden de ‘ziektes’ binnen de gezondheidszorg vastgesteld dienen te worden. Hiervoor zal een team van deskundigen de problemen analyseren, waarna maatregelen getroffen zullen worden om de sector uit het dal te halen. Sharman is het er helemaal mee eens dat de gehele sector geanalyseerd wordt. Vooral op financieel gebied loopt er volgens hem heel wat scheef. De analyse moet volgens hem vooral ertoe leiden dat effectieve maatregelen ingebouwd worden, zodat met minder geld toch goede zorg aangeboden kan worden. Daarnaast is Sharman van mening dat de basiszorgwet ook goed bekeken moet worden. De regering heeft het plan om een speciaal fonds op te richten waarin 3 procent van de inkomsten uit de goudsector en een maandelijkse bijdrage van 3 procent van de wettelijk verschuldigde premie door de zorgverzekeraar, zal worden gestort. De gelden zullen dienen voor extra dure behandelingen en voor complexe operaties. Sharman geeft aan dat de president met deze maatregel waarschijnlijk het basiszorgpakket wil behouden, maar dat kostbare zaken gefinancierd worden uit het fonds. “Het idee is prima, maar de voorwaarden om aan het geld te komen, moeten duidelijk vastgesteld worden, terwijl ook de continuïteit van het fonds gegarandeerd moet worden”, stelt Sharman. Het belangrijkste is volgens hem dat er geen politiek bedreven wordt met de gezondheidssector, vooral omdat de verkiezingen al over anderhalf jaar plaatsvinden. In dat kader zal de president maatregelen willen treffen om het volk, dat al jaren armoede lijdt, tevreden te stellen. “De gezondheidssector moet gedepolitiseerd en zakelijk worden”, aldus Sharman. door Priscilla Kia