October 4, 2018


Exportheffing rondhout tussen 130-140 USD


October 4, 2018

De nieuwe tarieven voor de exportheffing op rondhout, zullen 20 procent van de FOB (Free On Board) waarde van de houtsoort bedragen. Dit bevestigt een ingewijde binnen de sector vandaag aan De West. De president heeft tijdens zijn jaarrede aangekondigd dat na overleg met de stakeholders in de sector, de nieuwe tarieven voor de export zijn overeengekomen. Volgens de bron, is overeengekomen dat er tussen de 140 -130 US-dollar betaald zal worden per kubieke meter hout. Toen de gesprekken over het verhogen van de exportheffing op rondhout in 2017 begonnen, lag het in de bedoeling om binnen anderhalf tot twee jaar, een dusdanige situatie te scheppen die de export ontmoedigde. “De prijs is in goed overleg tot stand gekomen. De gesprekken zijn gevoerd met alle sectoren binnen de houtsector en hoewel in januari 2018 wat problemen ontstonden, hebben de partijen in september overeenstemming bereikt over de prijs”, aldus de bron. Volgens de president zal de regering in dit dienstjaar (2018-2019) uitvoering geven aan de nieuwe tarieven voor de exportheffing op rondhout. De verhoging van de exportheffing op rondhout moet zorgen voor de afbouw en het ontmoedigen van de export van rondhout. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, wil de export ontmoedigen, maar de verwerking van rondhout tot eindproduct of halffabricaat in Suriname en de export van deze producten, stimuleren. Volgens de bron zal de verhoging de export niet ontmoedigen, omdat de vraag naar rondhout groot is. Zolang de vraag blijft groeien, zal de export niet ontmoedigd worden, tenzij de overheid maatregelen treft die de export verbiedt. Het verbieden zal in samenwerking met de sector moeten geschieden, terwijl de ruimte geboden moet worden aan bedrijven om over te stappen op verwerking. Ten aanzien van de potentie van de lokale houtsector om het hout tot eindproduct of halffabricaat te verwerken, is aangegeven dat met de nodige investeringen er een aardige hoeveelheid verwerkt kan worden. “Maar de overheid moet de lokale sector tegemoetkomen en de verwerking meer gaan stimuleren”, aldus de bron. door Priscilla Kia