October 3, 2018


Onderzoekscultuur ontbreekt in Suriname


October 3, 2018

Carla Boetius, voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) vindt dat een onderzoekscultuur binnen de journalistiek ontbreekt in Suriname. Dit hebben voorgaande onderzoeken uitgewezen. Vandaar dat het initiatief is genomen een cursus ‘onderzoeksjournalistiek’ te verzorgen voor Surinaamse journalisten. Deze cursus is vandaag van start gegaan in het gebouw van het Kennis en Expertisecen-trum Suriname (KES). De cursisten zullen na-melijk getraind worden in het onderzoeken van milieuvraagstukken, zoals klimaatverandering, kleinschalige goudmijnbouw, hernieuwbare energie, afvalwater, biodiversiteit en het milieubeleid met de bedoeling tot een duurzame oplossing te komen voor dergelijke vraagstukken. Hoor en wederhoor is zeer belangrijk binnen de journalistiek, echter vindt Boetius dat er meer inspanning in het werk moet komen, zoals het doen van onderzoek. De onderzoeken mo-gen ook in de districten worden verricht. Voor veel journalisten zal het een openbaring zijn van wat er allemaal in onze districten afspeelt. “Jullie zullen vanuit een ander perspectief kijken naar die zaken. We gaan ook een verkiezingsjaar tegemoet, betekent dat, dat jaar zich uitstekend leent voor onderzoek. Laat onderzoek de oplossing zijn. Om uiteindelijk zelf te kunnen bijdragen aan hoogstaande journalistiek”, aldus Boetius. De SVJ komt op voor de belangen van haar leden en waar nodig strijdt ze voor hoogstaande journalistiek. Dit doet zij door onder andere de vaardigheden verder te ontwikkelen. De leden die in het veld werken moeten dusdanig equipt en professioneel hun werk kunnen doen. De opleiding duurt zes maanden en wordt gefinancierd door de Suriname Environmental and Mining Foundation (SEMIF).Volgens de SEMIF-voorzitter Marlyn Denz, is er momenteel een trend in de wereld waarbij milieuproblemen onopgelost blijven. Alleen door gezamenlijke inspanning kan er volgens SEMIF een oplossing komen en zeker door de bijdrage van de journalisten. SEMIF ondersteunt vanwege het educatief karakter, dat bijdraagt tot verantwoordelijke verrichtingen van journalisten in Suriname. Dit wegens de milieu gerelateerde vraagstukken die zijn uitgekozen en daaruit journalistiek onderzoek naar te doen. SEMIF kijkt uit naar een duurzame oplossing voor de vraagstukken, afvalwater is er één van. Denz gaf te kennen dat de vraagstukken zeer complex zijn en integraal benaderd moeten worden, rekening houdend met de internationale standaarden. Dit omdat momenteel onze samenleving steeds verandert, terwijl de veranderingen en het beleid niet altijd op elkaar zijn afgestemd. Ze houden geen gelijke tred.   door Kimberley Fräser