October 3, 2018


Exportheffing op rondhout verhoogd


October 3, 2018

De nieuwe tarieven voor de exportheffing op rondhout worden in dit dienstjaar geëffectueerd. De instelling van de hogere exportheffingen zorgen voor de geleidelijke af-bouw van de export van rondhout en tegelijkertijd het ontmoedigen ervan. Na overleg met de stakeholders in de sector, zijn de nieuwe tarieven voor de export overeengekomen. Dit kwam duidelijk naar voren tijdens de jaarrede. De gesprekken over het ontmoedigen van de export van rondhout worden sinds 2017 gevoerd, toen minister Ferdinand Welzijn, de scepter zwaaide op het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. De plannen waren om binnen anderhalf tot twee jaar een situatie te scheppen om de export te ontmoedigen. Het ministerie wil niet alleen overgaan tot het stimuleren van de verwerking tot eindproduct of halffabricaat in Suriname, maar ook tot de export hiervan. De president deelde mee dat een groep van ongeveer 26 binnenlandse entrepreneurs zich heeft verenigd in een organisatie onder de naam Binnenland Hout-Pro-ducenten. Deze groep richt zich op de verwerking van hout en op de export van ge-zaagd hout. De houtstammen worden niet uitgevoerd. Het bedrijf heeft de afgelopen jaren 350 arbeidsplaatsen gecreëerd. Deze jonge organisatie heeft een contract gesloten met een buitenlandse maatschappij voor het doen van investeringen ter waarde van circa US-dollar 119 miljoen. Deze investering zal leiden tot het creëren van ongeveer 200 extra arbeidsplaatsen in de komende twee jaar. Deze organisatie is momenteel de vierde exporteur van houtproducten in Suriname. Vanuit verschillende delen van de samenleving werd geopperd dat de export van rondhout stopgezet moet worden, omdat er aan kaalkap zou worden gedaan. Suriname is nog steeds het groenste land ter wereld, ondanks de verhoogde ontbossingssnelheid tot 0,11 procent in het gehele land en zelfs tot 1 procent in onze gemeenschapsbossen. Dit als direct gevolg van de behoefte aan infra-structuur en inkomsten door de staat en gemeenschappen. De president benadrukte tijdens de jaarrede, dat de regering zich steeds nadrukkelijker heeft geprofileerd op internationale milieufora en dat blijven doen. “Het is een uitgangspunt in het beleid dat wij ons natuurlijk kapitaal moeten kunnen kapitaliseren, zodat niet-duurzame activiteiten afgebouwd kunnen worden. De Ontwerp-Wet Duurzaam Na-tuurbeheer die hiertoe voorbereid is, zal ons in staat stellen om onze 2.1 miljoen hectare beschermde natuur te behouden, terwijl wij tegelijkertijd ecotoerisme stimuleren, ecosystemen commercialiseren, ge-meenschappen formeel betrekken bij na-tuurbeheer en hun betalen voor diensten, zoals bosmonitoring in onze natuurgebieden”, aldus de president.   door Priscilla Kia