October 3, 2018


Actie Franse militairen op Frans grondgebied


October 3, 2018

Kort voor het ter perse gaan van deze editie, ontvingen wij een verklaring van de Franse ambassade en ondertekend door ambassadeur Antoine Joly, waarin duidelijk wordt gesteld, dat de actie ondernomen op de Maro-wijnerivier door Franse militairen in aanwezigheid van Surinaamse soldaten, waarbij bezittingen van goudzoekers werden vernietigd, op Frans grondgebied heeft plaatsgevonden. In de verklaring wordt gesteld dat de Franse autoriteiten het mandaat hebben in te grijpen wanneer zich onregelmatigheden binnen het Franse grondgebied voordoen en in deze context is er actie ondernomen tegen materiaal dat gebruikt wordt bij de illegale goudwinning. Deze actie moet volgens de verklaring worden gezien als één vallende onder controle van de Franse justitie. De plaats waar de actie werd ondernomen moet zonder enige twijfel gezien worden als Frans grondgebied en valt te allen tijde onder de Franse jurisdictie. Het gebied is bovendien geen onderwerp van dispuut tussen Frankrijk en Suriname. Het desbetreffende incident zet volgens de verklaring op geen enkele wijze de relatie tussen de beide landen onder druk en Frankrijk kijkt uit naar een verdere versteviging van de samenwerking ter bestrijding van zaken waar er reeds overeenstemming over is bereikt. Ter verduidelijking drukken wij hierbij de in het engels gestelde verklaring van de Franse ambassadeur integraal af. (zie afdruk op pagina 2)