October 2, 2018


Waidoe ziet hogere exportheffing padie tegemoet


October 2, 2018

De rijstsector lijkt verder in gevaar te komen, zo is er nog steeds geen padieprijs overeengekomen. Volgens PL-parlementariër William Waidoe tevens vertegenwoordiger van het rijstdistrict Nickerie, heeft de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), de verantwoordelijkheid om maatregelen te treffen, zodat de rijsboeren het niet te moeilijk krijgen met de padieverwerkers en -kopers. “De minister moet duidelijke afspraken maken en om de tafel gaan zitten met minister van Financiën om de exportheffing van padie te verhogen, zodat de padieboeren gesubsidieerd worden, wat ze ten goede komt.” De regering had de exportheffing gesteld op US-dollar 40 procent, zodat de verwerkers de extra kosten die ze gemaakt hadden, konden verwerken in de padieprijs. Maar die weigerden deze maatregel te treffen. Daarom is het volgens Waidoe het beste om het prijsverschil te subsidiëren, zo kan het geld dat de overheid ontvangt van de export, de rijstboeren helpen. De Vereniging van Verwerkers en Rijstexpor-teurs (VVRE) probeert volgens Waidoe het monopolie te behouden, vandaar dat het de verantwoordelijkheid van de overheid is om faciliterend op te treden. Er is momenteel onenigheid tussen de rijstboeren en de verwerkers/opkopers. De verwerkers/opkopers willen een lagere prijs betalen dan de vastgestelde US-dollar 40 per ton. Zij vinden dat er hoge onkosten worden gemaakt die zij moeilijk kunnen dekken als er meer wordt neergeteld voor de padieboeren. De padieprijs ligt al een tijd tussen de SRD 65 en SRD 85. Deze prijzen zijn volgens de padieboeren niet rendabel. De VVRE geeft aan dat er een probleem schijnt te zijn met de afzet van padie. Dit is volgens Waidoe onjuist. “Verwerkers die 20.000 hectare aan padie produceren, kunnen hun eigen prijs bepalen. Er kan dus geen afzetprobleem zijn. Men speelt monopolie”, aldus Waidoe. Hij zegt verder dat de exportprijs van padie lager ligt dan de lokale prijs, het verschil is ongeveer US-dollar 100. De rijstboeren dreigden vorige maand onder leiding van de Bond van Surinaamse Padiepro-ducenten (BSP), het transport van rijst naar Parama-ribo stop te zetten. Recent werden er gesprekken gevoerd tussen de regering, de Surinaamse Padieboe-ren Associatie en de verwerkers, maar zonder resultaat.   -door Kimberley Fräser-