October 2, 2018


Verhoogde aandacht voor samenwerking bij criminaliteit


October 2, 2018

Veiligheid, overheidsgezag, rechtsgevoel en rechtsbewustzijn in een rechtsstaat dienen ten volle tot realisatie te komen. Zowel op nationaal als op internationaal gebied, zal samengewerkt worden met partners om het veiligheidsgevoel te doen terugkeren in Suriname. “Verdragen met internationale organisaties en bilaterale drugsbestrijdingsprotocollen vormen de grondslag voor effectieve internationale samenwerking in strijd tegen drugs en grensoverschrijdende criminaliteit”, sprak president Desiré Bouterse gisteren tijdens de jaarrede. Drugsbestrijding en grensoverschrijdende criminaliteit vormen een grote bedreiging voor de samenleving. De aanpak van de drugsproblematiek in Suriname vereist derhalve een streng gecoördineerde en multidisciplinaire inspanning van alle betrokkenen. Dit vanuit de optiek van opsporing en rechtshandhaving, alsook vanuit de gezondheidszorg en de sociaaleconomische ontwikkeling. In 2019 zal een breed scala aan actoren ingezet worden ten behoeve van alle districten, te beginnen met een experiment in de districten Paramaribo, Wanica en Marowijne. Het ingezette proces van transformatie bij het Korps Po-litie Suriname wordt voortgezet teneinde de gemeenschap kwalitatief hoogwaardige politiezorg te bieden. Volgens de president is er sprake van een ingrijpend proces van continue veiligheidsacties, uit te voeren door een wijdverbreid ingezet elektro-technologisch instrumentarium in genoemde districten, ondersteund door getrainde en ervaren manschappen op dit vlak. Dit systeem zal na evaluatie verder worden uitgebreid. Ook de verkeerscriminaliteit krijgt verhoogde aandacht in 2019. Hierbij zal er samengewerkt worden met alle ketenpartners. De zichtbaarheid van de politie op straat en in de wijken zal vergroot worden, terwijl er aan een toenemende bewustwording van de samenleving voor een verantwoord en veilig rijgedrag. Volgens de president wordt ook gedacht aan de verscherping van de regelgeving en verscherping van de controle op toepassing van de regels voor veilig verkeer. “Wet- en regelgeving worden overwogen met betrekking tot de nieuwe technologische ontwikkelingen in het kader van veiligheid in het verkeer”, sprak Bouterse. Ten aanzien van de aanpak van geweld tegen kinderen, huiselijk geweld, seksueel molest op de werkvloer en verder wetgeving en bewustwording inzake gender, worden er in 2019 activiteiten en projecten uitgevoerd die te maken hebben met genoemde aspecten.   -door Priscilla Kia-