October 2, 2018


‘Uitvoering BaZo financieel niet meer haalbaar’


October 2, 2018

President Desiré Bouterse heeft gisteren tijdens de jaarrede aangegeven, de tarieven van de Nationale Basis-zorgverzekering (BaZo) niet verhoogd zullen worden, ondanks dat dit eerder was aangekondigd. De wet zal wel aangepast worden en er zal een speciaal fonds ingesteld worden voor de behandeling van zorgvragers met ernstige ziektes. Volgens Armand Achaibersing, voorzitter van de Suri-naamse Vereniging van Assurantie Maatschappijen (Survam), is het financieel niet meer haalbaar om met de huidige tarieven de Wet Nationale Basiszorgverzekering uit te voeren. Achaibersing zegt desgevraagd, dat het financiële vraagstuk binnen deze wet, ervoor zorgt dat de uitvoering er-van niet zal kunnen geschieden. Vol-gens hem is het financiële aspect niet goed doorgedrongen tot de regering. De leden van de Survam komen binnenkort bijeen om te bekijken wat de verder te nemen stappen zullen zijn. Aichaibersing zegt dat de Survam zich van haar goede kant heeft laten zien, omdat zij de garantie had gekregen dat de tarieven van de basiszorgverzekeringen verhoogd zouden worden. Hij merkt op dat het besluit van de president om de verhoging niet door te voeren geen rationeel besluit is, maar puur een politiek besluit. Op basis van de garantie die Survam had gekregen, heeft zij intussen gesprekken gevoerd met de radiologen en de ziekenhuizen over het verhogen van de tarieven voor hun dienstverlening om de rust te doen terugkeren binnen de gezondheidssector. De regering sluit volgens Achaibersing haar ogen voor de problemen binnen de gezondheidssector en dit zal leiden tot veel grotere problemen. De verzekeringsmaatschappijen hebben al enige tijd strengere voorwaarden doorgevoerd voor mensen die een basiszorgverzekering willen afsluiten. Zo wordt er geëist dat de premie vooruit voor één jaar wordt betaald. De president heeft aangegeven dat een ieder binnen de gezondheidssector zijn verantwoordelijkheid moet nemen, maar Aichabirsing benadrukt dat de regering ook haar verantwoordelijkheid moet nemen. -door Johannes Damodar Patak-