October 2, 2018


Nationale Basiszorgverzekering


October 2, 2018

De premies voor de Nationale Basiszorgverzekering zullen volgens president Bouterse in zijn jaarrede die gisteren werd gehouden, niet worden verhoogd. Er komt een aanpassing met een speciaal fonds voor behandeling van patiënten met een ernstige ziekte. Drie procent van de inkomsten uit de goudsector en 3 procent van de basiszorgpremie zullen voor dit fonds worden gereserveerd volgens de president. Het staatshoofd gaf daarbij geen exacte cijfers waaruit zou kunnen worden opgemaakt, of dit fonds krachtig genoeg zal zijn ter dekking van de kosten die kunnen optreden wanneer er veel gebruik van dit fonds zal worden gemaakt. Het heeft er veel van, dat de president en zijn regering tot de conclusie zijn gekomen, dat de meesten die nu over een basiszorgverzekering beschikken, niet in staat zullen zijn de aangekondigde verhoging van de premies te betalen, wat zeer zeker tot grote wrevel bij deze zeer grote groep zou leiden en dat men dus daarom uit zuiver populistische overwegingen nu naar een uitweg zoekt om toch nog een vorm van hulp te kunnen garanderen. De president weet heel goed, dat de medische zorg al enige tijd in groot gevaar verkeert en dat er maar twee mogelijkheden zijn om de zaak buiten de absolute gevarenzone te houden en die zijn: het toestaan tot drastische verhoging van de premies voor ziektekostenverzekeringen en daar hoort de basiszorgverzekering zeker bij, of doorgaan met subsidies vanwege de overheid. Daar kiest de regering Bouterse dan wederom voor om de groep geassureerden met een basiszorgverzekering, rustig te houden. Maar het is in de afgelopen jaren gebleken dat de overheid door ernstige financiële tekorten, niet in staat was de subsidies binnen de zorg op tijd te betalen. Er is dan ook helemaal geen vertrouwen dat ze nu wél in staat zal zijn via een speciaal fonds de ernstig zieke mens in dit land adequaat te assisteren. Ook binnen de assurantiemaatschappijen die ook een basiszorgverzekering in hun pakket hebben, is met verbijstering geluisterd naar de uiteenzetting van de president. Deze assuradeuren  hadden namelijk al toezeggingen van de regering Bouterse gehad met betrekking tot de aanpassing van de tarieven en hadden daaromtrent ook afspraken gemaakt met dienstverleners binnen de zorg. Ook bij de assuradeuren geraakt men er steeds meer van overtuigd, dat de regering voor wat betreft de Nationale Basiszorgverzekering, de kool en de geit tracht te sparen om er toch redelijk ongeschonden uit te geraken en straks geen aanmerkelijk stemverlies te lijden. Wat nu zal gebeuren, is dat de druk op de ketel binnen de zorg ernstig verder wordt verhoogd en er geen oplossing is gebracht. De zorg zal door dit lapmiddel van Bouterse nog verder in de problemen geraken en het risico daarbij kan ontstaan, dat de arme mens in dit land niet zal kunnen rekenen op een goede en gedegen medische verzorging.  De premies voor de Nationale Basiszorgverzekering zullen volgens president Bouterse in zijn jaarrede die gisteren werd gehouden, niet worden verhoogd. Er komt een aanpassing met een speciaal fonds voor behandeling van patiënten met een ernstige ziekte. Drie procent van de inkomsten uit de goudsector en 3 procent van de basiszorgpremie zullen voor dit fonds worden gereserveerd volgens de president. Het staatshoofd gaf daarbij geen exacte cijfers waaruit zou kunnen worden opgemaakt, of dit fonds krachtig genoeg zal zijn ter dekking van de kosten die kunnen optreden wanneer er veel gebruik van dit fonds zal worden gemaakt. Het heeft er veel van, dat de president en zijn regering tot de conclusie zijn gekomen, dat de meesten die nu over een basiszorgverzekering beschikken, niet in staat zullen zijn de aangekondigde verhoging van de premies te betalen, wat zeer zeker tot grote wrevel bij deze zeer grote groep zou leiden en dat men dus daarom uit zuiver populistische overwegingen nu naar een uitweg zoekt om toch nog een vorm van hulp te kunnen garanderen. De president weet heel goed, dat de medische zorg al enige tijd in groot gevaar verkeert en dat er maar twee mogelijkheden zijn om de zaak buiten de absolute gevarenzone te houden en die zijn: het toestaan tot drastische verhoging van de premies voor ziektekostenverzekeringen en daar hoort de basiszorgverzekering zeker bij, of doorgaan met subsidies vanwege de overheid. Daar kiest de regering Bouterse dan wederom voor om de groep geassureerden met een basiszorgverzekering, rustig te houden. Maar het is in de afgelopen jaren gebleken dat de overheid door ernstige financiële tekorten, niet in staat was de subsidies binnen de zorg op tijd te betalen. Er is dan ook helemaal geen vertrouwen dat ze nu wél in staat zal zijn via een speciaal fonds de ernstig zieke mens in dit land adequaat te assisteren. Ook binnen de assurantiemaatschappijen die ook een basiszorgverzekering in hun pakket hebben, is met verbijstering geluisterd naar de uiteenzetting van de president. Deze assuradeuren  hadden namelijk al toezeggingen van de regering Bouterse gehad met betrekking tot de aanpassing van de tarieven en hadden daaromtrent ook afspraken gemaakt met dienstverleners binnen de zorg. Ook bij de assuradeuren geraakt men er steeds meer van overtuigd, dat de regering voor wat betreft de Nationale Basiszorgverzekering, de kool en de geit tracht te sparen om er toch redelijk ongeschonden uit te geraken en straks geen aanmerkelijk stemverlies te lijden. Wat nu zal gebeuren, is dat de druk op de ketel binnen de zorg ernstig verder wordt verhoogd en er geen oplossing is gebracht. De zorg zal door dit lapmiddel van Bouterse nog verder in de problemen geraken en het risico daarbij kan ontstaan, dat de arme mens in dit land niet zal kunnen rekenen op een goede en gedegen medische verzorging.