October 1, 2018


NPS 72 jaar: Stabiliteit grootste aandachtspunt


October 1, 2018

Het creëren van stabiliteit voor de gemeenschap is volgens de Nationale Partij Suriname (NPS)-voorzitter Gregory Rusland, het grootste aandachtspunt. Dit zei hij afgelopen zaterdagavond in Grun Yari in verband met het 72-jarig bestaan van de partij. De partijleider blikte terug op 72 jaar NPS en sprak onder andere over onze economie. Rusland zei dat er voor 2010 wel sprake was van een stabiele economie, toen de NPS nog aan de macht was. Het vertrouwen in de economie heeft er toe geleid dat investeerders zoals Iamgold zich hebben gevestigd in Suriname. Tegenwoordig ziet hij geen nieuwe investeerders, maar slechts die in de NPS-tijd waren aangetrokken. Hij legt uit dat stabiliteit niet alleen belangrijk is voor internationale investeerders, maar ook voor de gewone man. Jongeren durven tegenwoordig niet veel te doen, gezien de koers zo onvoorspelbaar is. Terwijl ze tijdens de NPS-regeermacht meer konden investeren met de koers van SRD 2,80 voor 1 US-dollar. Rusland haalde aan dat ons land momenteel een schuld heeft van ongeveer SRD 20 miljard, die straks door onze jongeren betaald moet worden. Rusland vindt het oneerlijk dat de jongeren nu harder zullen moeten werken en deze schuld moeten dragen, want ook zij moeten hun leven kunnen opbouwen. Steeds meer mensen verliezen het vertrouwen in de huidige regering en de wijze waarop het beleid wordt uitgevoerd. De NPS heeft daarom de taak op zich genomen om de boodschap in de komende maanden helder en duidelijk te brengen, omdat een verandering in het beleid dringend nodig is om ons land te redden van de neergaande spiraal van de afgelopen jaren. De NPS pleit ook voor de wederopbouw/opzetten van instituten die het Surinaamse belang voor ogen hebben en niet het persoonlijk belang van enkelen. Ook moeten de internationale ontwikkelingen en de keuzes die Suriname maakt met landen zoals Venezuela, Turkije en Rusland, de relatie USA en Europa en Noord-Korea, goed bekeken worden. Met de herdenking zijn verschillende activiteiten herdacht. De dag begon met de gebruikelijke kranslegging bij het beeld van oud-voorzitter Johan Adolf Pengel. Daarna werd een nieuwe faciliteit in gebruik genomen. De partij is trots met de uitbreiding van het partijcentrum, ondanks de moeilijke omstandigheden waarin de partij nu verkeert. Volgens Rusland is met deze stap aangetoond dat er ondersteuning geboden zal worden.   -door Kimberley Fräser-