October 1, 2018


Leraren zien af van staking


October 1, 2018

De leraren aangesloten bij de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS), zien af van de eendaagse staking die voor vandaag was uitgeroepen. Afgelopen zaterdag tijdens een algemene ledenvergadering is er besloten om normaal naar school te gaan. Dit naar aanleiding van een schriftelijke reactie van vicepresident Ashwin Adhin op het schrijven van de bonden d.d. 25 september, met als onderwerp: ‘Verzoek tot interventie op het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur’. In die brief geeft de vicepresident aan dat er niet in een sfeer van dreiging en/of onderdrukking, refererend naar de geplande staking voor vandaag, tot een oplossing kan worden gekomen. ”Aan de hand van uw bezorgdheid dat er geen communicatie mogelijk is tussen de minister, de onderwijsvakbonden ALS en BvL, wil ik aangeven, dat ik intussen contact heb opgenomen met de onderwijsminister om de onderwijsvakbonden BvL en ALS te ontvangen”, aldus Adhin in het schrijven. Uit respect voor de vicepresident hebben de bonden besloten om de actie schorten. Vicepresident Adhin stelt in de brief dat hij onderwijsminister Lillian Ferrier zover heeft gekregen om het bestuur van de bonden te ontvangen. Het onderhoud zou morgen moeten plaatsvinden. Valies gaf aan dat hij nog steeds vastberaden is om de minister naar de groene tafel te slepen in een kortgeding vanwege haar uitspraken gedaan in het radioprogramma ‘Bakana Tori’. Ferrier zou hebben gezegd dat Valies SRD 217.000 aan fictieve uren heeft ontvangen en dat hij zichzelf zodanig heeft ingedekt dat het geen zin heeft om naar de procureur-generaal te stappen. Valies benadrukte dat hij zich niet laat criminaliseren. Als het goed is, zullen morgen tijdens het onderhoud de diverse problemen die spelen in het onderwijs, worden besproken. Behalve dat de onderwijsbonden eenzelfde salarisverhoging willen als de ambtenaren, namelijk 25 procent, willen ze ook dat de vele problemen in het onderwijs en de werkomstandigheden worden aangepakt. -door Johannes Damodar Patak-