October 1, 2018


Bouterse: ‘Economie stabieler geworden’


October 1, 2018

Vandaag heeft president Desiré Bouterse de jaarrede uitgesproken, waarin een uiteenzetting werd gegeven van het te voeren beleid van de regering over het dienstjaar 2018-2019. Volgens de president is de economie in vergelijking met twee jaar geleden, stabieler geworden en is er een matig toenemende stijging van de inkomsten te merken. “Er is nieuwe productie op gang gekomen, de wereldmarktprijzen zijn gestegen en ook de overheidsinkomsten uit andere sectoren zijn toegenomen als gevolg van verdere inspanning van de regering”, aldus de president. Echter moest de regering over 2017 financieringsovereenkomsten sluiten met buitenlandse en binnenlandse financiers, omdat de lopende inkomsten ontoereikend werden. Ten aanzien van de uitgaven is het grootste deel van de achterstanden volgens de president in 2016, 2017 en 2018, ingelopen. Deze financieringen zijn besteed aan de uitvoering van projecten in de landbouw, gezondheidszorg, onderwijs, wo-ningbouw en energie- en watervoorziening. ‘’De investeringen creëerden economische activiteit en een spin off met werkgelegenheid en inkomsten voor Surinaamse burgers en bedrijven”, zei de president. Het financiële management en de stabiliteit hebben als basis gediend voor de verdere economische groei. Het bewijs voor de stabiele economie ligt volgens de president in de stabiele wisselkoers en het prijspeil dat niet langer omhoog gaat. In 2016 was de inflatie volgens het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) 55 procent, terwijl die in het begin van 2017 gemiddeld 22 procent was met 9,2 procent aan het einde van het jaar. In 2018 was de inflatie slechts 6 procent in de maand juli. Stabiele wisselkoersen en prijzen zijn belangrijk voor het vertrouwen in de economie. Door het aanzwengelen van het financieel management en de economische groei met publieke investeringen, is het land in een lichte opwaartse spiraal terechtgekomen. Desondanks moet de regering historisch gezien het spaartekort omzetten in een spaaroverschot. “De tijd van ontwikkelingshulp is reeds lang voorbij. Onze afhankelijkheid van primaire grondstoffen voor de export, maakte ons kwetsbaar voor mondiale schokken. Echter moet de weerbaarheid en zelfstandigheid verder worden opgebouwd. De in uitvoering zijnde stabiliteitsbeleid heeft als doel de economie op de rails te krijgen.” Dit beleid wordt aangevuld met beleid gericht op het actief stimuleren van economische bedrijvigheid, waarop de particuliere sector meelift. “Meer mensen zullen in de private sector werken en minder mensen afhankelijk van de overheid. Het is streven van de overheid om een corruptie vrije, afgeslankte en effectieve organisatie te zijn en die met hoge dienstverlening topkwaliteit biedt”, aldus de president. -door Priscilla Kia-