September 30, 2018


ORDENING KLEINSCHALIGE GOUDSECTOR?


September 30, 2018

Vanaf het aantreden van de regering Bouterse I in augustus 2010, werden er plannen gemaakt om de kleinschalige goudsector te ordenen. Een van belangrijkste doelstellingen was het binnenkrijgen van meer belastinggelden uit deze sector. Daar is de regering gedeeltelijk in geslaagd. Echter is het zo dat het na al die 8 jaren van een regering Bouterse, het nog steeds een grote chaos en ‘free for all’ is in deze kleinschalige goudsector en dat een groot deel van de werkers in deze sector nog steeds uit illegale buitenlanders bestaat. Het overgrote deel bestaat uit de zogeheten ‘garimpeiros’ dat uit Brazilië afkomstig is. Het gaat veelal om armlastige figuren die voornamelijk afkomstig zijn uit de staat Para, Maranhao en ook Macapa. Op tal van manieren komen ze naar ons land om in de goudsector te werken. De meesten hebben geen legale status. De regering heeft tot nog toe met haar ordening van de goudsector gefaald, dat blijkt wel uit het uit de hand gelopen mijnen op vele plekken in de districten Marowijne, Brokopondo en andere locaties binnen onze republiek. Vrijwel alle goudzoekers in de kleinschalige mijnbouw gebruiken daarbij veelvuldig kwik en vervuilen het milieu op een afschuwelijke wijze. Door de toetreding van het Minamata-verdrag dat erop gebrand is het gebruik van alle vormen van kwik uit te bannen, zal de regering Bouterse tastbare maatregelen moeten nemen om dit gebruik terug te dringen. Vandaar dat er nu plotsklaps weer mededelingen worden gedaan vanwege het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen ‘’dat er wederom stappen zullen worden gezet ter ordening van de kleinschalige goudsector’’. Waar het ministerie de middelen vandaan zal halen om een dergelijke ordening naar wens te doen verlopen, weet Joost. Alvast is het bekend dat bij de vorige pogingen tot ordening, er handen vol geld zijn gestopt in een grote logistieke operatie en het resultaat was uiteindelijk niet bepaald bevredigend. Wat NH ook weet, is dat de belangen van bonzen binnen de regering enorm zijn en dat je met je zogenaamde ordening daar niet aan zal mogen komen. Waarom maakt NH niet bekend wie de concessiehouders in de goudsector allemaal zijn en op welke locaties die concessies zijn uitgegeven? Dan kan ook gelijk bekend worden hoeveel toppers uit de NDP zich al jaren achtereen verrijken binnen deze sector en dat ook deze invloedrijke personen naar hartenlust gebruikmaken van kwik bij de winning van het edele metaal. De algehele kleinschalige goudsector kan gezien worden als een smurrie waar bepaalde mensen in het geniep schatrijk worden ten koste van derden in het binnenland. Juist deze mensen staan een ordening in de weg, omdat ze onder meer geen of onvoldoende belasting willen betalen. Deze lieden zijn bezig het land te plunderen en in sneltreinvaart te ontdoen van zijn natuurlijke hulpbronnen. Hoe meer skalians, hoe meer goudputten buiten de ordening kunnen worden gehouden hoe beter het is voor deze lui. We moeten ons als burgers van dit land dan ook geen illusies maken dat er een gedegen ordening zal plaatsvinden conform de regels van het zogeheten Minamata-verdrag. De zogenaamde ordening is daarom naar de mening van Keerpunt, niets anders dan een afleidingsmanoeuvre uit de koker van de misleiders van het regiem dat thans aan de macht is.