September 30, 2018


OPTREDEN TEGEN BANDELOOSHEID


September 30, 2018

Het is bekend dat Surinaamse en Franse militairen al geruime tijd patrouilles uitvoeren op de Marowijne- en de Lawarivier om een einde te brengen aan de bandeloosheid die in het gebied plaatsvindt en veelal betrekking heeft op de illegale goudwinning die deels in Frans-Guyana geschiedt. Dat de Fransen korte metten maken met de illegale goudzoekers op Frans grondgebied, is bekend. Bezittingen van illegale goudzoekers waaronder veel Brazilianen, worden geconfisqueerd of vernietigd. De politieke partij Abop protesteert tegen de vernietiging van een brandstof opslagplaats in het oosten van Suriname, maar zegt niet waar die opslagplaats was. De leiding van Abop moet fair play spelen en vertellen waar er vernieling van brandstof heeft plaatsgevonden en wie er vermoedelijk op Frans grondgebied bezig was. Ook is het bekend dat de grens tussen beide landen in het midden van beide voormelde rivieren loopt, de zogeheten Tahlweg, en dat weet de politieke partij Abop heel goed. Als er een eiland in de rivier ligt, kan het best zijn dat dat eiland aan de rechteroever van een van de beide rivieren ligt en door de Fransen als Frans territoir wordt gezien en dat geeft de Franse autoriteiten de mogelijkheid op te treden. De boel wordt dan in brand gestoken, de buitenboordmotoren en andere goudmijnattributen worden door middel van springstof vernietigd. Als de Fransen een kleine skalian confisqueren, dan doen ze dat zeker binnen hun eigen grensgebied op de rivier en dan lijden de bezitters grote schade. Het is bekend dat de partij van Ronnie Brunswijk altijd bezwaar heeft gemaakt tegen het ratificeren van het veiligheidsverdrag tussen Parijs en Paramaribo dat tot doel heeft de bandeloosheid aan de grens tussen Suriname en Frans-Guyana op een adequate wijze het hoofd te kunnen bieden. Men wenst te willen rommelen aan de grens met het Franse departement en criminelen de gelegenheid te blijven bieden misdadig te handelen aan beide oevers van de twee rivieren. En juist omdat er nu gezamenlijk wordt opgetreden tegen de criminaliteit, komt er protest vanuit Abop. Laat het voor Brunswijk en zijn politieke volgelingen duidelijk zijn dat een groot land als Frankrijk, nimmer zal blijven toestaan dat criminelen de vrijheid blijven hebben te rotzooien binnen zijn grenzen en dat daar nu hard tegen wordt opgetreden. Het is helemaal niet zeker dat de brandstof opslagplaats waar Abop het over heeft, deel uitmaakt van Surinaams grondgebied. Het is daarom niet de eerste keer dat wij over het goed vaststellen van de grens in het oosten met Frans-Guyana praten zodat ook duidelijk wordt hoe het met de eilanden (tabbetjes) in de rivieren zit. Als het allemaal duidelijk is voor beide landen, hoeven er geen fouten gemaakt worden of verkeerde beslissingen genomen. Maar zolang er een veiligheidsverdrag met de Fransen in tact is, zal dat worden gebruikt om crimineel handelen te minimaliseren en om verdachten van gepleegde strafbare feiten op te brengen en voor te geleiden bij het Openbaar Ministerie. Men kan moord en brand blijven schreeuwen, maar wet en recht geldt voor een ieder in dit land en zeker ook voor het oosten.