September 29, 2018


JAGUARS OP BESTELLING GEDOOD


September 29, 2018

De Jachtwet luidt onder meer als volg: het is verboden beschermde dieren te vangen, te doden, pogen te vangen, pogen te doden, onder zich te hebben, dood of levend ten verkoop of ter aflevering voor handen te hebben, te koop aan te bieden, te verkopen, te kopen, te verhandelen, ten geschenke te geven, af te leveren, te vervoeren, in te voeren, of uit te voeren. Toch worden beschermde diersoorten op gezette tijden op allerlei wijze verhandeld. Exorbitante bedragen worden dan ook gevraagd, wanneer zo een dier te koop wordt aangeboden. Onderzoekers van de World Animal Protection organisatie hebben 10 maanden lang in het geheim in Suriname de bedreigde jaguar gevolgd en bestudeerd en zijn tot de ontdekking gekomen, dat er jaguars op bestelling worden gedood. De dieren worden namelijk gedood om zogenaamd medicijnen van te maken. Daarnaast worden hun tanden verkocht als souvenir en hun vacht tot mat of dekentje vervaardigd. De rest van hun lichaamsdelen worden doorverkocht op de zwarte markt van traditionele Aziatische medicijnen om er een ‘jaguarpasta’ of ‘jaguarlijm’ van te maken. Het doden, transporteren, kopen, verkopen en zelfs bezitten van een beschermde diersoort als de jaguar, blijft illegaal in Suriname. Daarom gebeuren deze dingen op allerlei illegale manieren, zodat de verantwoordelijke instanties er geen sacties op kunnen plegen. De instantie die hierop toezicht houdt is ’s Lands Bos Beheer en die is al geruime tijd bezig met het opsporen van mensen die zich niet aan de regels houden. Naast het doden en verkopen van deze dieren, heb je ook mensen die beschermde diersoorten kweken. Het is namelijk verboden om beschermde diersoorten te kweken. Het houden van in het wild levende dieren in gevangenschap, waaronder katachtigen, kan de veiligheid van de burger in gevaar brengen. Enige tijd geleden raakte een jongetje van twee ernstig gewond door beten van een jaguar. De jaguar werd door een ondernemer gekweekt. Voor het gevangen houden van internationaal beschermde diersoorten is een vergunning nodig. Het verbod op het hebben van beschermde diersoorten geldt bijvoorbeeld voor alle in het wild voorkomende katachtigen.

De Jachtwet geeft al duidelijk aan, dat bij overtreding een hechtenis van ten hoogste 3 maanden of een geldboete kan worden gegeven. De afgelopen tijd waren er ook meldingen van goudzoekers die jagen op de Jaguar. De jaguar wordt in zijn leefgebied gedood en doorverkocht, omdat er een enorme vraag is naar het dier. Daarom werd vorig jaar oktober weer bekendgemaakt, dat stropers in Suriname flinke boetes kunnen verwachten en zelfs een gevangenisstraf oplopen wanneer wordt geconstateerd dat er beschermde diersoorten worden gedood of illegaal worden verkocht.