September 29, 2018


Gedupeerden gezondheidszorg gaan zich bundelen


September 29, 2018

Op maandag 1 oktober aanstaande om 19.00 uur zal aan de Fajadjanstraat te Flora, de Werkgroep Gedupeerden Gezondheidszorg worden opgericht. De werkgroep staat onder leiding van Judith Tilborg en zal zich op deze datum ook presenteren aan de gemeenschap.  Het doel van de werkgroep is de bundeling van allen die door de wantoestanden in de gezondheidszorg gedupeerd worden. Bijna iedereen ondervindt de nadelige gevolgen van het wanbeleid in de gezondheidszorg. Verschillende medicijnen zijn niet te krijgen, behalve als men zware last die verergerd wordt doordat men naar verschillende apotheken moet gaan om de benodigde medicijnen te krijgen en extra bus- en of taxiritten moet maken. Mensen met een basisverzekering van de overheid die een MRI-scan moeten laten maken, krijgen te horen dat zij daar zelf voor moeten betalen. Van het ziekenfonds krijgen ze maar een klein deel van het geld terug. Wat voor verzekering men ook heeft, voor medische ingrepen en operaties moeten patiënten uit eigen zak betalen. Mensen die een prothese moeten krijgen omdat ze invalide zijn geworden door ernstige gewrichtsaandoeningen, staan al jaren op de wachtlijst. Bij elke orthopeed staan er tientallen mensen op de wachtlijst. Anderen moeten radiografische onderzoeken doen, maar kunnen nergens geholpen worden. Oproep De Werkgroep Gedupeerden Gezondheidszorg roept allen op die door de wantoestanden in de zorg te maken hebben met sterfgevallen of ernstige verergering van ziekte, allen die essentiële medicijnen niet kunnen krijgen, allen die ondanks dat ze verzekerd zijn, duizenden dollars moeten bijbetalen voor operaties, medische hulpstukken en onderzoeken, om op maandag 1 oktober aan de Fajadjanstraat hun verhaal te komen vertellen. De  werkgroep bestaat uit Judith Tilborg, voorzitter, Elfried Pique, Cornellie Fernandes en Marita Telg. Op de bijeenkomst van 1 oktober, zal de werkgroep worden uitgebreid. De werkgroep krijgt  logistieke en morele steun van Platform SetiSRnan en de politieke partij Strei!. De werkgroep is geen politieke organisatie en is aan geen enkele politieke partij gelieerd. De Werkgroep kijkt uit naar samenwerking met alle personen en organisaties die een bijdrage willen leveren aan het zoeken naar oplossingen. Komt allen uw verhaal vertellen of luisteren naar dat van andere gedupeerden en meepraten over wat er gedaan moet worden. Gaan we naar de rechter om schadevergoeding te eisen?  Gaan we demonstreren? Dat zijn enkele vragen waarover gesproken zal worden op deze eerste openbare bijeenkomst van de Werkgroep Gedupeerden Gezondheidszorg aan de Fajadjanstraat perc. 238, tegenover huis nummer 32.