September 27, 2018


Omzet grote bedrijven gegroeid vanaf 2016


September 27, 2018

Bij grote bedrijven is er in 2014 en 2015, een terugval te merken in de omzet. In 2016 en 2017 heeft dit zich hersteld en is er sprake van groei. Dit geeft het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) aan in de publicatie ‘Economische statistieken 2013-2017’, welke in september 2018 is uitgegeven. In deze publicatie zijn van geselecteerde grote bedrijven, de kwartaal- en jaarcijfers over de bovenstaande periode te vinden. Een daling van 11,6 procent van de totale omzetten is te zien als de jaren 2013 en 2015 met elkaar vergelijken worden. In 2013 was de totale omzet bij grote bedrijven 19,338.718, in 2015 was die 17,096.715. De groei kwam vanaf 2016, in dat jaar was de totale omzet bij grote bedrijven 24,935.956 en in 2017 groeide die naar 32,231.110. In de publicatie maakt ABS een vergelijking tussen de jaren 2013 en 2017 om de groei van de omzetten in de hoofdgroepen Transport, Opslag en Communicatie, Mijnbouw & Fabricage en Handel, aan te geven. De omzet van de bovengenoemde hoofdgroepen groeide met respectievelijk 96, 1 procent, 68,1 en 67.5 procent. De omzet op transactiebasis is de gerealiseerde verkoopwaarde, dus gelijk aan de totale waarde van de in een bepaalde periode geleverde goederen en/of diensten. De omzet op kasbasis is gelijk aan de som van alle ontvangsten voor goederen en/of diensten, inclusief de ontvangsten voor eerder geleverde goederen en/of diensten. In de uitgave ‘Economische Statistieken’ geeft het ABS aan dat de gegevens van de omzet en andere grootheden afkomstig zijn van grote bedrijven, dat zijn bedrijven met 10 en meer werknemers in dienst. Het verzamelen van gegevens van de omzet en andere grootheden geschiedt in principe door middel van een schriftelijke enquête, hoewel een groot deel van de bedrijven ook persoonlijk wordt bezocht door enquêteurs. De omzet wordt gespecificeerd naar de opbrengst uit zelf voortgebrachte productie; opbrengst uit zelf voortgebrachte diensten; opbrengst uit verkoop van handelsgoederen; en overige ontvangsten (ontvangen huur, dividend, rente, verkoop van equipment).   door Richelle Mac-Nack