September 27, 2018


Artsen weinig geïnteresseerd in binnenland


September 27, 2018

Surinaamse artsen tonen heel weinig belangstelling voor het binnenland. Edward van Eer, algemeen directeur van de Medische Zending (MZ), zegt tegenover De West, dat er zowel nationaal als internationaal advertenties worden geplaatst, maar vanuit ons land worden er nauwelijks sollicitaties ontvangen. Het is niet zo dat de MZ uitsluitend met buitenlandse artsen werkt, maar de MZ is hiertoe wel genoodzaakt, omdat onze eigen artsen niet graag in het binnenland wensen te werken. Van Eer vertelt dat vooral artsen uit Nederland reageren op de sollicitatieoproepen van de MZ, omdat zij vaak geïnteresseerd zijn om in het buitenland te werken en het als een uitdaging en tegelijkertijd een avontuur ervaren. De MZ- directeur weet niet precies wat de reden is dat Surinaamse artsen niet in het binnenland willen werken, maar vermoedt dat het zou kunnen gaan om het salaris of omdat zij niet graag verstoken willen zijn van de minimale zaken in de stad, zoals internet, stroom en water. Hij vertelt dat een arts die in dienst is bij het MZ hetzelfde salaris ontvangt als een arts in dienst bij de Regionale Gezondheidsdienst. Van Eer zegt dat er in het verleden wel Surinaamse artsen in dienst van de MZ hebben gewerkt in het binnenland en ook in het district Brokopondo. Zelf is de MZ- directeur begonnen als arts door vier jaar in het binnenland te werken. Hij vertelt dat de MZ een periode heeft gekend waarbij er ook geen Nederlandse artsen waren en dat er dan artsen uit Cuba en Filipijnen zijn aangetrokken. Maar dat werkte niet goed, omdat de Cubaanse artsen Spaans spraken en het Engels niet voldoende beheersten om op een adequate manier te kunnen communiceren met de gezondheidsassistenten en de patiënten. De Filipijnse artsen zijn momenteel geen optie voor de MZ, omdat de MZ niet in staat is deze te betalen vanwege de dollarkoers. Van Eer is hoopvol dat er meer Surinaamse artsen naar het binnenland zullen gaan om te werken. Hij legt uit dat het ministerie van Volksgezondheid een nieuw beleid heeft ontwikkeld dat bepaalt dat artsen die zijn afgestudeerd (het achtste jaar) door het ministerie geplaats zullen worden. De MZ- directeur heeft inmiddels een brief gericht naar het ministerie met het verzoek om zeven artsen beschikbaar te stellen.   door Johannes Damodar Patak