September 26, 2018


National Geographic slaat alarm over jacht op jaguars


September 26, 2018

National Geographic, een internationaal toonaangevend tijdschrift, heeft alarm geslagen over de jacht op jaguars in Suriname. In de afgelopen periode zijn op diverse momenten foto’s geplaatst op sociale media van jaguars die zijn gedood. In de uitgave van 23 september j.l., besteedt de Nationaal Geographic in het artikel: Where jaquars are ‘killed to order’ for the illegal trade, aandacht aan de toegenomen jacht in Suriname op deze diersoort. In het artikel wordt de jacht op dit beschermde dier in relatie gebracht met de Chinezen in ons land. Zij zijn geïnteresseerd in de vacht, het vlees en de tanden van de jaguar. Pauline Verheij, verbonden aan de Londense non-profit organisatie World Animal Protection, heeft tijdens haar onderzoek in Suriname begin dit jaar, geconstateerd dat er jaarlijks meer dan honderd jaguars worden gedood. Dit heeft volgens haar te maken met de toestroom van Chinezen, daardoor is de vraag gestegen. Volgens Verheij wordt er al vanaf 2013 handel gedreven door de Chinezen in producten die gemaakt zijn van de jaguar. Het World Wildlife Fund’s Guianas, heeft dit probleem al in 2010 aangekaart. Volgens de Nationaal Geo-graphic investeert China zwaar in Suriname, veel meer dan in elk ander land in Zuid- Amerika. Ongeveer twintig jaar geleden is er een grote golf van Chinese immigranten ge-komen naar ons land om te werken in de mijnbouwsector en in het bedrijfsleven. De Chinezen voeren grote infrastructurele operaties en bouwprojecten uit. In het binnenland houden chinezen zich bezig met de mijnbouw. De toegang tot mijnbouwactiviteiten heeft volgens National Geo-graphic een weg geopend tot ontoegankelijke delen van ons bos en ervoor ge-zorgd dat de Chinezen gemakkelijk heen en weer kunnen reizen, dit alles heeft geleid tot het opzetten van de illegale handel in de jaguar. Het vermoeden bestaat dat de Chinezen samen met de lokale gemeenschappen in het binnenland op de dieren jagen. Bij het tijdsschrift is er ook een video waarop een Chinese man te zien is die onderhandelt over de prijs die hij wil betalen voor een gedode jaguar. Ook in de juwelierswinkels worden de tanden ter verkoop aangeboden. Volgens de National Geographic gaat het om een compleet netwerk van internationale smokkelaars dat op basis van bestelling de jaquars laat doden voor het maken van sieraden en voor een traditioneel geneesmiddel dat ‘jaguarlijm’ heet. Dit netwerk loopt helemaal naar China. Het tijdschrift kwam achter het bestaan van dit netwerk naar aanleiding van een bericht begin dit jaar, waarbij drie Chinese mannen een fikse boete hebben betaald voor het in bezit hebben van jaguartanden. Over het algemeen hebben de Chinezen meer belangstelling voor de tijger, dat er zo een grote belangstelling wordt getoond voor de jaguar, komt omdat erin Zuid – Amerika geen tijgers voorkomen, maar de jaguar bekend staat als de tijger van dit continent.   door Johannes Damodar Patak