September 25, 2018


Speeltuin Groningen geopend


September 25, 2018

Onder veel belangstelling van de gemeenschap van Saramacca is een speeltuin te Groningen officieel in gebruik genomen. De bijbehorende handelingen zoals het onthullen van een bord, plakkaat en het doorknippen van het lint, werden gedaan door de minister van Sport- en Jeugdzaken, Lalinie Gopal, districtscommissaris (DC) Lakshminarain Doebay, DNA- lid Naomi Samidin en jongeren van het district. Na de formele handelingen die plaatsvonden op maandag 24 september, konden de jongeren genieten van verschillende activiteiten. De speeltuin kwam tot stand dankzij het ministerie van Sport- en Jeugdzaken met ondersteuning van de DC en lokale ondernemers. Doebay en Samidin zeiden bijzonder blij te zijn met de bereikte mijlpaal. Volgens de DC mag de dag van de officiële ingebruikname met gepaste trots gevierd worden. Hij heeft het proces van de totstandkoming van de speeltuin op de voet mogen volgen. Hiernaast heeft hij de samenwerking met het ministerie als goed en vlot benoemd. Samidin vindt dat spelen de bron is van de eeuwige jeugd, wenst dat de jeugd van Saramacca zo lang als mogelijk gebruik kan maken van de speeltuin. De speeltuin zal ook moeten bijdragen aan het toerisme in het district. Met gevoelens van blijdschap heeft minister Gopal haar toespraak gehouden. Dit, omdat zij op 1 juli van dit jaar tijdens een voetbalcompetitie in Saramacca, de speeltuin had toegezegd aan de gemeenschap. Na bijkans drie maanden mag de speeltuin officieel in gebruik worden genomen. Sedert haar aantreden heeft zij een gezonde leefstijl als een van de belangrijke speerpunten aangemerkt. Daar hoort niet alleen gezond eten, maar ook sporten bij. De minister haalde aan dat het schokkend is dat studies van nationale en internationale gezondheidsorganisaties hebben uitgewezen, dat in Suriname steeds meer jonge mensen kampen met niet-overdraagbare ziektes die ontstaan zijn door een ongezonde leefstijl. Zij vindt het daarom van belang dat heel vroeg het concept van gezond leven doorgevoerd wordt naar de jeugd. Volgens de bewindsvrouw heeft de speeltuin voordelen, zoals kinderen in beweging brengen middels de speeltoestellen, recreatieve mogelijkheden en draagt de speeltuin ook bij aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden. Met de ingebruikname van de speeltuin is er onder andere invulling gegeven aan de United Nations Sustainable Development Goals nummer 3, namelijk het bevorderen van de gezondheid onder onze burgers in het bijzonder de jongeren. Aan het eind van de toespraak heeft de minister een ieder bedankt voor de bijdrage die geleverd is aan de totstandkoming van de speeltuin, onder andere de DC en lokale ondernemers; zoals Glenn Mangal van Saramaria N.V., Chotkan en Sons, Panday bouwmaterialen en Laconcu N.V. Deze ondernemers hebben kosten noch moeite gespaard om het ministerie bij te staan bij het realiseren van dit project. Minister Gopal heeft ook een zitmaaier overhandigd aan de DC voor het onderhoud van de speeltuin.