September 25, 2018


Rosebel geeft op jaarbasis USD 100.000 uit aan studiebeurzen


September 25, 2018

Rosebel Gold Mines N.V. geeft vanaf 2009 elk schooljaar studiebeurzen uit aan jongeren uit het district Brokopondo. Voor het nieuwe schooljaar van start gaat, vindt er een ceremonie plaats waarbij het contract ondertekend wordt met de jongeren die in aanmerking zijn gekomen voor een beurs. De studenten die al beschikken over een beurs, komen eveneens op deze dag om de verlenging van hun contract te tekenen. Gisteren heeft Rosebel in de vergaderruimte van Ramada Hotel & Casino, wederom deze ceremonie gehouden, waarbij vier nieuwe studenten tot het Brokopondo-beurzenprogramma van het goudbedrijf zijn toegelaten. Rosebel Gold Mines geeft US-dollar 100.000 uit aan studiebeurzen. In de afgelopen jaren heeft de multinational in totaal 38 studenten toegelaten tot het Brokopondo-beurzenprogramma, waarvan 19 zijn uitgevallen wegens zwangerschap en inadequate prestaties. De eerste afgestudeerden zijn afgeleverd in 2017, in dat jaar hebben twee studenten hun bacheloropleiding afgerond in respectievelijk Bedrijfskunde en Public Admini-stration. In 2018 rondde een derde student met succes een opleiding aan het SPI af. Leerlingen uit het district die in aanmerking willen komen voor een beurs van Rosebel, moeten geslaagd zijn voor het mulo- examen en tenminste een pakket van het toelatingsexamen behaald hebben. De beurs dekt alle kosten: inschrijfgeld en collegegeld, huisvesting, maandelijkse transportkosten en voeding. Daarnaast krijgen de studenten ook zakgeld. De kosten voor studiemateriaal en bijlessen worden eveneens door Rosebel betaald. Het Brokopondo-beurzenprogramma is opgezet als onderdeel van het lokale gemeenschapsontwikkelingsprogramma van Rosebel, waarbij het beurzenprogramma zich specifiek richt op educatie. De studiebeurzen worden ter beschikking gesteld aan maximaal vier geselecteerde best geslaagde leerlingen van het mulo in het district Brokopondo.