September 25, 2018


‘Dood gouddelvers alarm om wakker te worden’


September 25, 2018

In twee afzonderlijke gevallen zijn in het afgelopen weekend drie Brazilianen om het leven gekomen tijdens goudwinningsactiviteiten in het binnenland. DOE- parlementariër Carl Breeveld tevens lid van de vaste commissie van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) in het parlement, zegt desgevraagd dat de dood van de gouddelvers een alarm is voor ons om weer wakker te worden en te beseffen hoe belangrijk het is om de informele sector binnen de goudwinning te ordenen. In het parlement wordt er al een hele tijd over gesproken om deze sector te ordenen, maar dat heeft nog niet geleid tot het gewenste resultaat. Breeveld erkent dit en geeft aan dat er de hoop was dat met de invoering van het socialezekerheidsstelsel, er een stukje ordening op gang zou komen. “Maar er moet nog veel meer gebeuren om de informele sector te ordenen”, zegt de parlementariër. Hij benadrukt dat er allereerst een goede registratie moet plaatsvinden van de mensen die actief zijn binnen de informele goudwinning, omdat op dit moment niet bekend is wie er allemaal bezig is met het winnen van goud. Binnen de informele sector zijn vooral Brazilianen actief die in de meeste gevallen illegaal vertoeven in ons land. Breeveld zegt dat zodra in de assemblee de Wet Naturalisatie wordt behandeld, de kwestie rond de illegalen in de goudwinning altijd ter sprake komt. Jaarlijks loopt ons land hierdoor voor miljoenen aan belasting mis. Volgens Breeveld is er structureel overleg nodig met de regering om tot ordening over te gaan. Hij benadrukt dat het van belang is om te weten waar de regering momenteel staat in deze kwestie en met welke maatregelen zij bezig is of zal treffen. De regering heeft in het verleden de Commissie Orde-ning Goudsector Suriname (OGS) in het leven geroepen om de informele sector te ordenen. Het was de bedoeling dat de commissie door controle en scholing tot een structurele oplossing zou komen. Breeveld is van mening dat deze commissie niets heeft opgeleverd, maar integendeel ons land miljoenen heeft gekost. De regering had volgens hem wel de intentie om de goudsector te ordenen, maar in de praktijk is er niets van terechtgekomen. Suriname heeft onlangs het Minamata-verdrag onlangs geratificeerd, dat het uitbannen van het gebruik van kwik inhoudt. Het is alom bekend dat de illegale goudzoekers gebruikmaken van kwik, daarom moet er volgens Breeveld op korte termijn ordening komen zodat het doel van het verdrag gerealiseerd kan worden.   door Johannes Damodar Patak