September 25, 2018


‘Coalitie moet regering niet blindelings volgen’


September 25, 2018

‘’De coalitie moet de regering niet blindelings volgen’’, zegt PL- parlementariër William Waidoe, naar aanleiding van berichten in de media dat landen, onder andere Zambia en Sri Lanka, zo diep bij China in het krijt staan dat zij genoodzaakt zijn hun schulden af te lossen met nationale eigendommen. Waidoe geeft aan dat hij China in dezen niets kwalijk neemt, maar de politici van die landen, zij hebben hun regering blindelings gevolgd wat ertoe geleid heeft dat ze in zo een situatie terecht zijn gekomen. Waidoe geeft aan dat het parlement een cruciale rol te vervullen heeft wanneer het aankomt op de toekomst van ons land met betrekking tot het afsluiten van leningen door de regering. Deze landen laten volgens hem zien wat de gevolgen zijn van een verkeerd financieel beleid. De Nationale Assemblee (DNA) in het bijzonder de leden van de coalitie, moeten beseffen dat zij niet in het parlement zitten om de regering te steunen, maar kritisch te volgen. “Het volk moet er beter van worden”, aldus de PL- parlementariër. In de afgelopen periode hebben diverse hoogwaardigheidsbekleders uit onder andere Rusland, Servië, en Turkije, interesse getoond om te investeren in ons land. Waidoe merkt op dat het in deze vooral gaat om de niet-traditionele landen, zoals Nederland en de Verenigde Staten (VS), waardoor het een beetje vreemd klinkt voor velen in ons land. Ons land heeft een relatief kleine bevolking en economie, waardoor het heel weinig nodig heeft om een boost te krijgen. Waidoe hoopt dan ook dat het om serieuze investeringen gaat, vooral omdat de minister van Financiënminister Gillmore Hoefdraad, regelmatig aangeeft hoe aantrekkelijk Suriname is voor buitenlandse investeerders, maar tot op heden zijn er geen noemenswaardige investeringen gepleegd in ons land. door Johannes Damodar Patak