September 25, 2018


Aantal werknemers in 2016 het laagst


September 25, 2018

Het gemiddelde aantal werknemers bij grote bedrijven was in het jaar 2016 het laagst, als de jaren 2015, 2016 en 2017 in oogschouw worden genomen. In 2015 nam het totaal gemiddelde aantal werknemers toe in vergelijking met de voorgaande jaren. Daarbij was er sprake van een groei van 8,1 procent als het jaar 2013 en 2015 met elkaar vergeleken worden. In 2013 was het totaal gemiddelde aantal werknemers 80.354, terwijl het aantal in 2015 gesteld was op 86.868. Deze groei heeft niet lang stand gehouden, want als het jaar 2015 met 2016 vergeleken wordt, is er een daling merkbaar van het totaal gemiddelde aantal werknemers. Het totaal gemiddelde aantal werknemers in 2016 was 85.878. Deze cijfers zijn weergegeven in de publicatie ‘Economische statistieken 2013-2017’, welke in september 2018 is uitgegeven door het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS). In deze publicatie zijn van geselecteerde grote bedrijven met als hoofdgroep ISIC, welke de industriële bedrijven aanduidt, de kwartaal- en jaarcijfers over de bovenstaande periode te vinden. In de publicatie beschrijft het ABS werknemers als “personen die voorkomen in de loon- en salarisadministratie van de onderhevige bedrijven, met inbegrip van zij die wegens ziekte, vakantie of staking tijdelijk geen werk verrichten. Personen die minder dan 15 uren per week werkzaam zijn in het bedrijf, vallen hier niet onder’’. Het ABS heeft een begin gemaakt met het publiceren van kwartaalcijfers in de jaren tachtig. Toen de vraag afnam, besloot het ABS deze statistieken op jaarbasis uit te gegeven. Het ABS gaf deze publicaties altijd in de even jaren, maar vanwege het uitblijven van subsidie is de publicatie in 2016 niet uitgekomen. Het ABS meldt dat deze periode gebruikt is voor het uitvoeren van een check. Hierbij zijn zaken aan het licht gekomen die errata bij de publicatie van 2014 noodzakelijk maken, alsook de tijdelijke samentrekking van de ISIC-sectoren mijnbouw en fabricage.   door Richelle Mac-Nack