September 24, 2018


(foto: Johan de Randamie)

Ziekenhuizen krijgen normaal koopkrachtversterking


September 24, 2018

De personeelsbond van het Diakonessenhuis kan afzien van de actie die gepland was aan het einde van deze maand. De bond zou in actie zou gaan als de koopkrachtversterking ad SRD 500,- niet zou worden uitbetaald. Rob-by Naarendorp, voorzitter van de personeelsbond, haalde aan dat de directie van het ziekenhuis tegenover de bond had bevestigd, dat be-sloten was om geen koopkracht meer te verstrekken aan de ziekenhuisinstellingen. De ziekenhuizen zouden die zelf moeten betalen. In dit kader stuurde de bond een brief naar de directie van het ziekenhuis en de ministers van Volksge-zondheid en Financiën, waarbij de eventuele consequenties bij het verminderen van de koopkrachtversterking werden aangehaald. Daarop deelde de minister van Volksge-zondheid, Antoine Elias, mee dat de uitbetaling van de koopkrachtversterking aan de ziekenhuisinstellingen inclusief Covab en Jeugdtandverzorging, normaal voortgang vindt. De directie van het Diakonessenhuis en Manodj Hindori, voorzitter van de Natio-nale Ziekenhuisraad tevens directeur van het Sint Vincentius Ziekenhuis, zou hiervan in kennis zijn gesteld. Het personeel van de ziekenhuizen krijgt wel de koopkrachtversterking, maar komt niet in aanmerking voor een salarisverhoging van 25 procent. Deze verhoging is voorbehouden aan de ambtenaren en aan hen gelijkgestelden en zal vanaf eind september worden uitbetaald. Minister Elias gaf aan dat betreffende de betaling aan verpleegkundigen van de overheidsziekenhuizen, de regering de mogelijkheden nog bekijkt. De bond vreesde dat met een terugval van de koopkrachtversterking, de leden moeilijk bepaalde uitgavenposten zouden kunnen betalen. De bond had ook niet het vertrouwen dat de ziekenhuizen zelf in staat zouden zijn om de koopkrachtversterking uit eigen middelen te betalen.