September 24, 2018


STEEDS MINDER GELD


September 24, 2018

Niet alleen de regering, maar ook instellingen zoals banken, zijn druk doende de burger voor tal van zaken te laten betalen. De burger die toch al getroffen is door de crisis, houdt op deze manier steeds minder geld over. Zo brengen de banken, op een enkele uitzondering na, al enige tijd extra kosten in rekening bij contante transacties. Hoewel er van diverse kanten commentaar op dit besluit is geleverd, is er niets aan gedaan. De Consumentenkring heeft recent weer aangegeven, dat kosten in rekening brengen voor het storten en opnemen van geld, onacceptabel is. De bankinstellingen willen met dit besluit vooral het opnemen van geld via de bank ontmoedigen en het ATM gebruik  stimuleren. Zij wijzen ook op de gevaren die er kleven aan het op zak lopen met contant geld. Mensen kunnen inderdaad beroofd worden en wat dat betreft hebben de banken zeker een punt, maar voor personen die een of meerdere transacties willen plegen, is het geen prettige maatregel. Voor elke banktransactie moet de klant een bepaald bedrag betalen, de bankkosten verschillen van bankinstelling tot bankinstelling. Vooral het plegen van meerdere transacties loopt op, want er moet per transactie betaald worden. De banken hebben erop deze manier een aardige inkomstenbron bij. Bovendien worden er niet alleen bij het opnemen van geld kosten in rekening gebracht, maar ook als men transacties pleegt die niet via de ATM gedaan kunnen worden, zoals het storten van geld op de eigen of een andere rekening. Juist mensen die wat willen storten op bijvoorbeeld hun spaarrekening en misschien op die van hun kind(eren), worden hierdoor niet bepaald gemotiveerd om hun spaargeld naar de bank te brengen en besluiten bijvoorbeeld om hun geld thuis te houden met alle gevolgen van dien. Bij de bank is het geld veilig, maar in huis kan het bij een woninginbraak gestolen worden. Transactiekosten in rekening brengen is nu niet bepaald een manier om de bevolking aan te moedigen om te sparen.