September 24, 2018


NIETS NIEUWS ONDER DE ZON


September 24, 2018

De afgelopen week werd ons vanwege het ministerie van Justitie en Politie op een persconferentie meegedeeld, dat politie en leger wederom gezamenlijk zullen optreden bij met name verkeerscontroles. Eigenlijk werd wederom benadrukt wat we allang weten en al enige tijd waarnemen. Het is geen nieuw verschijnsel dat de politie wordt ondersteund door militairen. Reeds kort na de zogenaamde revolutie in 1980, gingen politieagenten en militairen gezamenlijk op pad. Voor politieagenten die tijdens de coup werden vernederd, was het geen prettige bezigheid om met militairen samen te werken. De aversie vanuit het Korps politie Suriname, KPS, ten opzichte van het Nationaal Leger nam gevaarlijke wendingen aan in de nadagen van het kabinet Shankar met de moord op inspecteur Herman Gooding waar nooit opheldering in gebracht is en justitie daarna vaak op de zogenaamde blinde muur stuitte. Dat men nu weer de militairen betrekt bij verkeerscontroles, zal geen verbazing bij het publiek tot gevolg hebben. Ook door de toenemende zware criminaliteit is het misschien zelfs toe te juichen dat het Nationaal Leger komt assisteren. Waar deze regering en de komende kabinetten zeker aan moeten werken, is dat het KPS sterker wordt om op een onafhankelijke en efficiëntere wijze zijn werk te kunnen doen. Het is al enkele jaren overduidelijk dat de politie de stijgende criminaliteit niet aan kan. Dat heeft niets te maken met een ontbrekende wil daartoe, maar met onvoldoende manschappen en een groot gebrek aan materieel en materiaal. Dat men thans ook nog een beroep doet op bewakingsdiensten om te assisteren bij de criminaliteitsbestrijding, is naar onze mening uit den boze. Hiermede geeft Justitie en Politie eigenlijk aan, dat het zelf niet langer in staat is de nationale veiligheid in dit land te waarborgen en bezorgt het ministerie de gemeenschap een nog groter gevoel van onveiligheid. Men geeft eigenlijk nu juist onverhuld aan, dat men met stunt- en vliegwerk moeite doet om de zaak nog enigszins binnen acceptabele banen te houden.