September 24, 2018


MOREEL ETHISCHE VERLOEDERING


September 24, 2018

De moreel ethische verloedering grijpt steeds meer en nadrukkelijker om ons heen in dit land. Er zijn net zoals elders op deze planeet, ook hier mensen opgestaan die alles voor geld doen en die het de gewoonste zaak van de wereld vinden andermans kinderen te vernietigen door ze drugs gevraagd en ongevraagd toe te dienen, ze verslaafd maken en vervolgens tot hun klantenkring veroordelen. Enkele maanden geleden maakten we voor het eerst kennis met de drug sukru of crystal meth en nu met een andere vorm die door de politie aan ons werd gepresenteerd onder de noemer ‘Pokemon’. Het nieuwe verdovende middel zou in Europa zijn gefabriceerd en via Frans-Guyana ons land binnen zijn gekomen. Op feestjes zouden volgens de politie de meeste slachtoffers gemaakt kunnen worden. Dat men thans alles doet om geld te verdienen ten koste van derden, is weer bewezen. Dat er dan ook alles gedaan dient te worden om deze handel te bestrijden en de schuldigen uit te schakelen en wel met de wet in de hand, staat buiten kijf. We blijven echter benieuwd wie hier achter zit en ook willen velen graag weten hoe bereidwillig de aangestelde opsporingsambtenaren zullen zijn om ook deze vorm van drugshandel te bestrijden. De minister van Justitie en Politie heeft reeds een toezegging gedaan aan de hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Staten dat er een hernieuwde en gezonde samenwerking komt met de Drug Enforcement Administration, DEA. Ook binnen die samenwerking zal het niet alleen moeten gaan om de bestrijding van de cocaïnehandel, maar zeker nu ook om de aanpak van de handel in sukru en Pokemon.