September 24, 2018


GEEN VREES


September 24, 2018

Albert Aboikoni is sinds 12 augustus beëdigd tot de nieuwe granman der Saramaccaners, maar hij is nog niet vertrokken naar zijn residentie op Asidonhopo. Vanuit de samenleving klinken er geluiden dat Aboikoni bang is voor de bedreigingen die vanuit de dorpen rondom Asidonhopo zijn gekomen. ‘’Niets is minder waar’’, zegt de woordvoerder van de granman. Volgens hem moet het ministerie van Regionale Ontwikkeling een aantal zaken in orde maken alvorens de granman naar zijn residentie kan vertrekken. Zo moet de woning op Asidonhopo gerenoveerd worden, moet hij nog wat attributen krijgen en moet de granman een boot hebben. Hoewel dit aannemelijk is, kunnen wij toch bijna met zekerheid zeggen dat er enige vrees aanwezig moet zijn. Grote delen van de Saramaccaanse gemeenschap hebben namelijk hun misnoegen geuit over het benoemen van Aboikoni tot granman. Ondanks dat,  is de president toch hiertoe overgegaan. Bij zijn beëdiging was het Saamaka traditioneel gezag dan ook massaal afwezig. Ook werd de geestelijke inzegening niet gedaan door een geestelijke uit de Saamaka gemeenschap. Wie leider van een groep wordt terwijl hij door het overgrote deel van de groep niet gedragen wordt, gaat een moeilijke tijd tegemoet. De groep zal zich niet associëren met de leider en haar eigen weg gaan. De kans bestaat dat deze kwestie uitmondt in geweld als Aboikoni eindelijk zover is om naar zijn residentie te gaan. Hopelijk is Aboikoni in staat om het tij te keren en de rust in de gemeenschap terug te brengen.