September 24, 2018


EIGEN BELANGEN


September 24, 2018

Terwijl kringen in en rondom de regering zich beijveren om aandelen te halen uit de boedel van de Suralco en bepaalde personen zich al rijk rekenen, staan de arbeiders van de Suralco danig in de kou. Aan hun belangen wordt nauwelijks gedacht. Men is vooral gericht op de miljoenenwinsten die gepaard zullen gaan met het opwekken van energie bij de stuwdam. De Suralconiërs hebben daarom het heft in eigen hand genomen en een actiegroep opgericht om de belangen vsn de suralco-arbeiders te behartigen in verband met de beëindiging van de bauxietindustrie in Suriname door Alcoa. De arbeiders van Surlaco zitten met heel veel onbeantwoorde vragen, onder andere over hun pensioenen en gezondheidsverzekering. Ook hebben sommigen van hen te kampen met gezondheidsproblemen die te maken hebben met de jarenlange blootstelling aan giftige processen in de bauxietindustrie. De arbeiders zijn van mening dat Suralco onrechtvaardige handelingen heeft gepleegd. Als Suralco maar niet tot een oplossing kan komen met de arbeiders, dan moet er een instantie zijn waar de arbeiders terecht kunnen, bijvoorbeeld het ministerie van Arbeid. De actiegroep wil dat er geen nieuwe deal met Alcoa komt zolang de pensioenkwesties, de rechtszaken en de gezondheidsissues van de arbeiders niet zijn opgelost. Ook ziet zij graag dat de problemen over de storting van industrieel afval in de mijngebieden volledig in kaart wordt gebracht. Alleen lijkt de regering weinig oog te hebben voor de schade die is aangericht aan ons milieu en die grote gevolgen kan hebben voor de gezondheid van de Surinamer. Hoewel de oprichting van een actiegroep te begrijpen is, blijkt uit het handelen van de regering dat er weinig bereikt zal worden, want bij de overheid zullen zij in ieder geval geen steun vinden, omdat mogelijke ondersteuning aan deze groep de overheid duur kan komen te staan.