September 24, 2018


49 dragers krijgen onderscheiding


September 24, 2018

Vicepresident Ashwin Adhin heeft gisteren, vrijdag 21 september, namens president Desiré Bouterse, 49 dragers, meer bekend als dragemans, gedecoreerd in de Congreshal. Dit in verband met het 121-jarig bestaan van de Stuiversvereniging. Het was een historisch moment, omdat voor de eerste keer in ons land, de dragers onderscheiden worden. De rol van dragers in de samenleving is om onder andere de nabestaanden te helpen bij de rouwverwerking. Volgens de vicepresident moeten dragers gewaardeerd worden, omdat ze dagelijks geconfronteerd worden met zoveel verdriet, maar toch hun rol vervullen en de nabestaanden troosten. Dit is een taak die niet voor een ieder is weggelegd. Van de dragers wordt een goede discipline verwacht, ook moeten zij een goede conditie hebben, omdat zij in staat moeten zijn de grafkist dansend naar het graf te brengen. Volgens de bewindsman wordt het dansen bij een uitvaart door sommigen als vreemd gezien, echter is gebleken dat dit heel erg troostend is voor de nabestaanden. Dertien personen ontvingen de eremedaille in zilver verbonden aan de Ere-orde van de Palm, negentien personen ontvingen de eremedaille in goud verbonden aan de Ere-orde van de Palm, elf personen in de Ere-orde van de Palm en zes personen werden benoemd tot Ridder in de Ere-orde van de Palm, in totaal negenenveertig personen.   door Kimberley Fräser