September 22, 2018


PRIJSOPDRIJVING EN INFLATIE


September 22, 2018

Er zijn nog veel te veel mensen die met veel onbegrip tekeer gaan tegen detailhandelaren wanneer bijvoorbeeld een belangrijk consumptieartikel in de winkel plotsklaps hoger geprijsd is. Deze mensen hebben er vaak geen flauw benul van hoe een prijs tot stand komt en weten niet dat die afhankelijk kan zijn van verschillende factoren. Neem nou als voorbeeld de prijs van aardappelen die ineens hoger kwam te liggen door mislukte oogsten in Europa. De oogsten gingen voor een groot deel verloren door de enorme hittegolven die zich op dat continent voordeden. Door de afname van het aanbod en de gelijk gebleven vraag, ging de prijs reeds bij de leverancier de lucht in en die werd natuurlijk in ons land ook doorberekend. Maar hier kreeg de winkelier door onwetendheid van de consument weer en voor de zoveelste keer de schuld. Een ander aspect waar vooral consumentenorganisaties vaak genoeg omheen willen en soms moedwillig, is de doodgewone inflatie die te maken heeft met de devaluatie van de eigen munteenheid of door veel meer geld in omloop te brengen zonder dat daar een behoorlijke productie tegenover staat. Zo is het altijd zo geweest dat aanmerkelijke salarisverhogingen zullen leiden tot verhoogde kosten bij alle werkgevers en die zullen dan de meerkosten doorberekenen in hun producten. Deze producten worden dan ook duurder in de winkels. De koopkracht is dan voor een korte periode sterker, maar zal spoedig weer verdampen door de hogere prijzen in de winkels. Wanneer er meer geld op de markt komt, gaat de consument ook gelijk meer besteden. Voorraden bij de groothandelaren raken sneller op en die moeten weer worden aangevuld. De jacht op vreemde valuta neemt dan toe, terwijl het aanbod niet drastisch hoeft te zijn toegenomen. De vraag naar harde vreemde valuta overstijgt dan het aanbod en dat resulteert gelijk in wisselkoersstijgingen. En daar moeten we onder deze crisissituatie juist als de dood zo bang voor zijn, want we hebben helemaal niets aan een koers van bijvoorbeeld 10 SRD voor 1 dollar en een nog hogere wisselkoersnotering voor de euro. Als dat gebeurt, zullen de prijzen in de winkels drastisch stijgen en zullen alle loonaanpassingen voor niets zijn geweest. Keerpunt wenst er wel met nadruk op te wijzen, dat de stijging van prijzen bij de kleinhandel vaak niets te maken heeft met moedwillige en malafide handelingen, maar wel met marktmechanismen waar de kleinhandelaar helemaal geen invloed op kan uitoefenen. Onze economie is momenteel zwak en dat weten we allemaal. Hoe die zwakte is ontstaan, weten we na 8 jaar regering Bouterse ook allemaal.