September 22, 2018


MACHT EN TIJD


September 22, 2018

Er zijn in deze wereld helaas leiders, die denken zodra aan de macht te zijn, dat zulks voor eeuwig is. U begrijpt dat dit een grote misvatting is, omdat dit helemaal niet strookt met de realiteit. Sommigen gaan zelf ertoe over, dictatoriale trekken te vertonen, teneinde het volk daardoor schrik aan te jagen. Eerlijkheidshalve moet ook gezegd worden, dat het ook zo is dat het volk zelf ook een beetje meehelpt aan dit soort gedrag. Een volk dat dit niet accepteert, zal direct aan de bel trekken. Wat we hier in Su zien, is dat het gedrag van onze president met de mantel der liefde wordt bedekt. Men accepteert dat de president DNA samen met zijn coalitie in een hoekje drukt, waardoor de man zich God in Jeruzalem waant. Helaas is ons volk heel erg passief en komt pas in actie, wanneer er niet meer te ademen valt. Dit doet zich iedere keer voor bij voor het land zeer belangrijke kwesties en nu zeker die van Suralco. De president drukt gewoon zijn wil door en heeft lak aan het volk dat hem daar geplaatst heeft en dan ook nog vragen voor nog vijf. Van dit soort figuren kennen wij voorbeelden van Irak, Zimbabwe, Venezuela, Fillipijnen. Landen waar er vandaag de dag alleen maar ellende heerst en waar ze de komende dertig jaar, er niet beter van zullen worden. Alles wat in behoorlijk gestuurde democratische landen plaatsvindt, wordt hier anders gezien en niet getolereerd. Er worden mensen tot ambassadeur gebombardeerd met een zwarte bladzijde. Ook worden er om zeker politieke redenen mensen op posten geplaatst, die helemaal niet capabel zijn wat het land klauwen vol geld kost. Dit zal de leiding van het land zijn zorg niet zijn, dus gaat die trein van ergens naar nergens ongestoord door. Wat dit soort leiders vergeet, is dat de tijd zich niet stoort aan dit soort van walgelijk machtsvertoon. Het zou misschien beter zijn als dit soort mensen het woord van onze Lieve Heer even zouden lezen en wel in Prediker 3 de verzen 1 tot 15. Daarin kunt u zien, dat alles aan een bepaalde tijd gebonden is. Dus ook vreugde ten koste van de situatie waarin ons volk zich nu bevindt, om later er achter te komen dat er ook iets bestaat dat men verdriet noemt. Wij zullen als oprechte sranangmans moeten doen wat de tijd van ons eist, om dan die werkelijke ommekeer te ervaren en niet passief blijven toezien en wachten op weer vijf jaren van nog meer ellende. Denk na tori.

 

Kort Geding