September 15, 2018


Speeltuin Waterkant terstond dichtgooien!


September 15, 2018

De speeltuin aan de Waterkant dient naar de mening van Keerpunt, terstond dichtgegooid te worden. Het complex waar kinderen die met hun ouders op stap zijn vooral in de avonduren dankbaar gebruik van maken, zou afgesloten moeten worden, omdat er vanwege loszittende planken, uitstekende spijkers en zeer scherpe delen, veel gevaar voor spelende kinderen bestaat. Keerpunt weet dat onderhoud nou eenmaal niet de beste kameraad van de huidige regering is en het is daarom de vraag of renovatie wel de oplossing is. Op het speelcomplex dat in januari vorig jaar door de voormalige districtscommissaris en later ex-minister van Openbare Werken, Transport & Communicatie Jerry Miranda, voor geopend werd verklaard, staan een reusachtige houten draak en twee torens annex schommels. De speeltuin was een donatie van een houtverwerkingsbedrijf. Na door enkele burgers gewezen te zijn op de staat waarin vooral de draak verkeert, nam Keerpunt er zelf een kijkje. Eerder hadden wij er al over geschreven dat zwervers die een overlast vormen aan de Waterkant, de nacht in de speeltuin doorbrengen. Echter blijkt het gevaar dat bestaat groter dan een zwerver die de locatie tot zijn eigendom claimt. Zo zijn de houten delen die de baard van de draak moeten voorstellen, uiterst scherp. Deze uitsteeksels hangen laag, terwijl stoeiende de kinderen zonder enig besef van gevaar, erlangs of er onderdoor rennen. En hoewel zich, tot zover Keerpunt bekend is, tot nu toe geen ongelukken hebben voorgedaan, is het raadzaam dat er hier aandacht aan wordt besteed. Het ongeluk schuilt bij dezen niet alleen in een klein hoekje, maar is duidelijk een kwestie van tijd. Evenzo zal het niet lang meer duren voordat de kop van de draak het begeeft en tegen de vlakte gaat. De planken waaruit dit deel is opgebouwd, raken los waardoor uitstekende spijkers en gevaarlijke openingen bloot komen te liggen. Aan de onderkant zijn een aantal planken vermoedelijk losgerukt, waardoor de ondersteuning voor het bovenste gedeelte van dit bouwsel minder wordt. Dat kop en romp hierdoor langzaam maar zeker uit elkaar gaan, is dan ook goed waarneembaar. Ook is het duidelijk dat er door de gaten, ontstaan vanwege loszittende planken aan het bovenste gedeelte, afval terechtkomt in de (buik)holte van de draak. De twee torens en de schommels dienen eveneens ter hand genomen te worden, want ook bij deze toestellen schort het aan onderhoud. Opvallend is ook dat een deel van het hek rondom de speeltuin is losgerukt en omgebogen om zo een toegang te creëren.

Naast deze zaken, vraagt Keerpunt zich verder af wat het nut is van de constructie boven het water die een promenade moet voorstellen. Afgezien van koppels die er gaan ‘verpozen’ blijkt ook dit bouwsel, dat wij net geen onding willen noemen, een uitstekende plek voor wederom zwervers en verslaafden om er de nacht door te brengen. Ook bij dit bouwsel beginnen planken intussen te rotten, waardoor binnenkort gaten zullen ontstaan. Het advies van Keerpunt is om niet met iets te beginnen waarvan je het onderhoud niet kunt garanderen.

Tot zover bekend, bestaat er een Beheersraad voor de Waterkant en deze werkgroep zou bij de overheid moeten aankloppen om verandering te brengen in de bovengenoemde situaties.