September 15, 2018


RECHT VOOR ÉÉN, RECHT VOOR ALLEN


September 15, 2018

De districtscommissaris (dc) van Saramacca, Lakshminarain Doebay, heeft deze week geweigerd het bevel van de politie op te volgen nadat hij in Nickerie de maximale snelheid op de weg had overschreden. Langs de weg staan borden waarop staat aangegeven, dat de maximaal toegestane snelheid 50 km per uur is. Doebay reed 67 km per uur. De politeagent beval hem langs de kant te parkeren, maar hij weigerde dat. Aan een lokaal dagblad gaf hij te kennen, dat de dc altijd boven de politie staat en dat de politie een werkarm is van de dc. Het is volgens hem dus volkomen logisch de politie te desavoueren, alleen heeft de dc het volkomen bij het verkeerde eind. Binnen elke rechtstaat zijn er wetten en regels die voor iedereen gelden, ongeacht iemands functie of positie. De dc is inderdaad het hoofd van de politie, maar zijn bevoegdheden gelden alleen in het gebied waar hij werkzaam is en niet in Nickerie waar hij de verkeersovertreding heeft begaan. Als de normale burger bij het overschrijden van de maximale snelheid een boete moet betalen, geldt dat ook voor de dc en voor elke andere persoon die een hoge functie bekleedt. De dc staat niet boven de wet en diende dus de instructies van de politie op te volgen. Als burgervader zou hij het goede voorbeeld moeten geven door de regels na te leven. Doet hij dat niet, dan moet hij voor de consequenties instaan. Volgens Doebay heeft de politieman hem ook niet op correcte wijze gegroet. Dat kan, maar dat geeft de dc geen groen licht om het bevel aan zijn laars te lappen, terwijl hij de verkeerswet overtreden had. Recht voor één, recht voor allen.