September 15, 2018


PAIMANG


September 15, 2018

Het is duidelijk dat er enorme financiële problemen zijn in dit land en dat geldt natuurlijk niet alleen voor de overheid, maar voor vele burgers in dit land. Het zogenaamd lenen van geld bij familieleden, kennissen en relaties, neemt zienderogen toe. Het op de pof halen van tal van goederen bij detailhandelaren door buurtbewoners, is in de afgelopen vijf jaar aanmerkelijk toegenomen. Het gaat daarbij om mensen die goed bekend zijn bij de winkelier die dan goederen, vooral levensmiddelen, op krediet verstrekt. Maar er zijn genoeg detailhandelaren wier vertrouwen flink geschaad is door mensen die grote rekeningen hebben en gewoon weg zijn gebleven of maanden lang niets van zich lieten horen. In veel gevallen is men niet komen opdagen, omdat het geld voor de betaling aan de winkelier al in de tweede week van de maand op was. Detailhandelaren zullen er nu ook wel weer rekening mee moeten houden, dat de betaling deels zullen uitblijven, omdat er thans schoolspullen moeten worden gekocht. Keerpunt heeft al vernomen dat bepaalde detailhandelaren met de handen in het haar zitten, omdat de schuldenaren aan het einde van de vorige maand gewoon niet zijn verschenen. Een bij ons bekende winkelier ging zelfs zover door de namen van de schuldenaren op een bord voor zijn winkel te vermelden. En zelfs dat heeft maar een beetje geholpen. ‘’Ding man e dok, want de no abi moni. A crisis e g idem mankeri’’, aldus de handelaar. Wat ook steeds vaker voorkomt, is dat armlastigen zogenaamd geld komen lenen, terwijl de geldschieter vooraf weet naar zijn geld te kunnen fluiten. Gelukkig zijn er nog wat mensen in dit land met een filantropische instelling die willen helpen waar het nog mogelijk is.