September 15, 2018


OP DE TEENTJES GETRAPT


September 15, 2018

First Lady Ingrid Bouterse-Waldring, voelde zich danig op haar teentjes getrapt. Het dagblad De Ware Tijd, had op de voorpagina een foto geplaatst waarop zij aan enkele meisjes een schoolpakket overhandigt. Een prima foto met een onderschrift dat boekdelen sprak: ‘‘Van levensmiddelen tot schoolspullen, Suriname is door het desastreus financieel beleid van deze regering verworden tot een land waar burgers afhankelijk zijn van pakketten van de overheid. First Lady doet wel een gebaar naar deze meisjes toe, maar het zou beter zijn als ze de president adviseert om beleid uit te voeren dat burgers in staat stelt hun waardigheid te behouden en zelf de vis te vangen”, luidde het onderschrift. Dat dit niet in goede aarde is gevallen bij de First Lady, bleek toen zij tijdens het uitdelen van schooltassen, meedeelde dat de krant de kinderen misschien kan leren hengelen. De First Lady die steeds zegt de noden van de behoeftighen in ons land te willen verlichten, moet wel beseffen dat ons land inderdaad vanwege een rampzalig financieel beleid in een diepe economische crisis is beland. Het aantal mensen dat zich dagelijks aanmeldt voor een pakket, is nog nooit zo hoog geweest. Dat er steeds meer mensen zijn die hulp behoeven, is een duidelijk signaal dat er structureel iets mis is in ons land. Het uitdelen van pakketten is geen oplossing gebleken, want de groep wordt alsmaar groter, doordat er een toename is van het aantal mensen dat niet in staat is zelf in zijn behoeften te kunnen voorzien. Als de pakketten niet meer verstrekt worden, wat zal er dan gebeuren? Pakketten uitdelen is geen duurzame hulp, nog afgezien van het feit dat de pakketten niet altijd terechtkomen bij de mensen die ze het hardst nodig hebben. Jong ondernemerschap stimuleren is wel duurzaam, het geeft mensen de kans om zich te ontwikkelen en in hun eigen bestaan te voorzien. In plaats van zich te richten op het uitdelen van allerhande pakketten, zou de First Lady ook een dergelijk initiatief kunnen nemen. Een initiatief dat op de lange duur zijn vruchten afwerpt, terwijl ook de staatsmiddelen effectief benut worden. De First Lady zou zich niet gekrenkt moeten voelen als er terechte opmerkingen worden gemaakt over het beleid, maar actie moeten ondernemen om daadwerkelijk hulp te bieden zonder dat daar een pakket aan te pas komt.