September 15, 2018


OP DE SPITS DRIJVEN


September 15, 2018

Gaat deze regering door overmoed gedreven, weer kijken hoever ze kan gaan met het financieel tarten van dit volk? Die vraag werd ons deze week gesteld naar aanleiding van de aankondiging van NH-minister Dodson dat de watertarieven een verhoging zullen ondergaan en wel op de korte termijn. De bewindsman van NH had het over een verhoging van enkele centen. Wederom zo een vage uitleg waar eigenlijk niemand wat aan heeft, omdat het niet duidelijk is hoeveel meer elke consument groot of klein op maandbasis ten bate van de SWM zal moeten neertellen. Verhoogde watertarieven zullen ook een doorwerking krijgen in de tarieven van bepaalde eindproducten die lokaal worden gefabriceerd. Meer geld voor bier of softdrinks zal zeker merkbaar worden. En hoe zit het met de mensen die hun brood verdienen met een car wash? Voor een flesje water in de winkel zal ook meer moeten worden betaald. Enkele centen worden uiteindelijk honderden SRD’s voor de consument en dat verzwaart ook weer het budget van de loontrekker. Maar deze regering is op meerdere fronten bezig ons leven in dit land te verzuren en dat merken we steeds vaker. In januari van het komende jaar, wordt de rij- en voertuigenbelasting wederom ingevoerd, omdat Hoefdraad meer geld nodig heeft en zich voor de zoveelste keer richt op de portemonnee van de burger die over een automobiel beschikt. De brandstofprijzen en jaarlijkse verzekering voor voertuigen is al zo moordend en dan nog dit erbij. Hoe lang moet dit volk nog blijven bloeden voor een regering die er een grandioze puinhoop van heeft gemaakt. Nu wil ze ook nog de premies voor de Nationale Basiszorgverzekering drastisch verhogen, terwijl ze heel goed weet dat de verarmde bevolking de voorgeschotelde tarieven niet zal kunnen betalen. Maar zelf heeft ze het geld voor de verhogingen ook niet en blijft ze voorlopig rond de hete brij dansen. Ze beseft vermoedelijk niet in voldoende mate dat ze de aversie tegen dit kabinet alleen maar aanwakkert door met dergelijke verhogingen schermen. Het doordrukken van deze premies voor de basiszorgverzekering zal haar politiek heel duur komen te staan. Hoe ze dit allemaal denkt op te lossen, weet Joost. Geld inzetten voor subjetsubsidie zou haar uit de brand helpen, maar die middelen heeft ze vermoedelijk niet voorhanden, omdat ze thans aan het geldschrapen is voor de betaling van de verhoogde lonen aan haar werknemers. Als ze echter doorgaat met de duimschroeven financieel aan te draaien voor dit volk, kan de vlam wel in de pan slaan, want aan ieders geduld komt een einde. De straatprotesten hebben in 2017 niet het gewenste resultaat voor de krachten achter de mobilisatie opgeleverd, maar daar kan natuurlijk altijd verandering in komen als de regering het volk op deze manier blijft tarten met aanhoudende verhogingen. Verhogingen die op valselijke wijze onder andere noemers worden ondergebracht. Zelfs het langste touw heeft een eind en dat moet men goed begrijpen. En als het volk timide blijft, zal het zeker de gelegenheid in 2020 aangrijpen om verandering te brengen.