September 15, 2018


GOEDE ZIEKENZORG VOOR EENIEDER?


September 15, 2018

Eigenlijk een retorische vraag waar de meesten al heel lang het juiste antwoord op weten. Een goede en juist verzorgde ziekenzorg is in dit land voor de meesten niet weggelegd. Al decennialang wordt erover geklaagd, dat patiënten niet over bepaalde medicamenten bij de apotheek kunnen beschikken als ze er niet zelf voor betalen. Vaak genoeg moeten patiënten met een recept aanhoren, dat het geneesmiddel is weggehaald uit de klapper en dat er voortaan keihard voor moet worden betaald. Vooral de mensen die op het SZF zijn aangewezen en daar hun premie voor een ziektekostenregeling betalen, worden er maar al te vaak mee geconfronteerd dat ze moeten bijbetalen voor hun medicijnen. Ook is het al geruime tijd geen geheim meer dat militairen een mindere behandeling krijgen bij ziekte, omdat Defensie op grove wijze in gebreke blijft bij het betalen van zijn rekeningen na verleende diensten door ziekenhuizen en bijvoorbeeld medisch specialisten. De mensen die afhankelijk zijn van de Nationale Basiszorgverzekering en beschikken over een BaZo-kaart, zijn helemaal de klos wanneer er plotsklaps medische hulp moet worden ingeroepen. Met zo een kaart moet je eigenlijk bidden dat de ziekte niet te lang duurt en dat er geen of nauwelijks specialistische hulp aan te pas komt, want dan begint de ellende pas goed. Met een basiszorgverzekering word je bij voorbaat al een mindere behandeling binnen de zorg toebedeeld. Het wordt nu steeds duidelijker dat de mensen die financieel in staat zijn om voor een pluspakket waarin de nieuwe ligdagtarieven zijn opgenomen te betalen, een straatlengte voorsprong krijgen binnen de medische zorgverlening. Er is over de premies voor deze pluspakketten dan ook al overeenstemming bereikt tussen de assurantiemaatschappijen en de meeste ziekenhuizen. Maar ook voor de niet welgestelde mensen in dit land zal er een oplossing gevonden moeten worden door de overheid, want die groep die het overgrote deel van de samenleving uitmaakt, is niet in staat verhoogde premies voor bijvoorbeeld de Nationale Basiszorgverzekering te betalen. Een regering die niet in staat is een gedegen oplossing voor dit knellende vraagstuk te vinden, is het aanzitten niet langer waard. Elke regering heeft namelijk de voornaamste taak er zorg voor te dragen dat een volk zich goed kan voeden, terug kan vallen op een goede zorg, goed en betaalbaar onderwijs kan volgen en op een juist wijze kan functioneren binnen het arbeidsproces. Als ze deze basiszaken niet kan verwezenlijken en of in stand houden, moet ze verdwijnen. Het is nu nog zo, dat er nog steeds geen oplossing is wie de verhoogde ligdagtarieven voor mensen die buiten de zogeheten pluspakketten vallen, gaat betalen. Het staat vast dat de mensen met een basiszorgvoorziening de verhoogde premies zoals die reeds zijn onthuld, niet zullen kunnen bekostigen, omdat daar binnen hun maandelijkse inkomen gewoon geen ruimte voor is. Of de overheid voor deze categorie personen tot subjectsubsidie zal kunnen overgaan, betwijfelen wij in ernstige mate. En toch zal daar een oplossing voor moeten komen, want de ziekenhuizen kunnen niet langer met de huidige inkomsten werken en met een overheid die telkenmale veel te laat of totaal in gebreke blijft. Zoals de zaken er thans voor staan, is het gewoon een feit, dat de financieel sterkere Surinamer op een redelijke gezondheidszorg zal kunnen rekenen en dat de rest die het financieel slechter heeft, maar moet hopen dat de regering alsnog met een werkbare oplossing komt.