September 15, 2018


foto: Louis Alfaisie

FOUTE AANHOUDENDE STEUN


September 15, 2018

Het Venezolaanse volk gaat al jaren gebukt onder zeer erbarmelijke omstandigheden veroorzaakt door een chavistisch regiem onder leiding van de omhoog gevallen buschauffeur Nicolás Maduro, de man die president van het land kon worden nadat Hugo Chaves ongeneeslijk ziek werd en stierf. Maduro die overduidelijk geen kaas heeft gegeten van hoe een land te besturen, heeft het land totaal naar de afgrond gebracht. Venezuela heeft een inflatie van l miljoen procent en de economie is totaal ingestort. Er heerst in het land momenteel gebrek aan van alles. Er is nauwelijks of geen voedsel, de supermarkten zijn leeg en de ziekenhuizen beschikken niet over de benodigde medicamenten en veel bekwame medisch specialisten hebben het land verlaten. De bevolking is totaal radeloos en velen vluchten thans Brazilië, Columbia en Ecuador binnen. Curaçao heeft recent naar verluidt botweg de grens gesloten, omdat het eiland de stroom vluchtelingen gewoon niet meer aankan. Er voltrekt zich een humanitaire ramp in het eens zo rijke Venezuela en toch tracht meneer Maduro de ellende in zijn land toe te schrijven aan buitenlandse invloeden en niet aan het falen van zijn eigen regering. Door zijn gedrag heeft Venezuela zich vervreemd binnen organisaties als UNASUR en ook de OAS. Steeds meer landen spreken hun afkeuring uit over de toestand in Venezuela en het volharden van de onderdrukking van de oppositionele krachten door het regiem onder leiding van de buschauffeur. Maar wie had gedacht dat onze dictocraat Bouterse zich ook zou distantiëren van de dictatuur van Maduro, heeft zich vergist. Bouterse en zijn regering die de parlementaire democratie op overduidelijke wijze niet huldigen, maar haar slechts uit nood gedogen, blijven achter de onderdrukking van het Venezolaanse volk door het moorddadige regiem van Maduro staan. Wat heeft Venezuela ons land nog te bieden dat wij zo onvoorwaardelijk Maduro blijven steunen? Naar onze mening totaal niets en dus is de steun van Bouterse aan Manduro op totaal niets meer geënt. Solidariteit met wat en met wie, zou je je in gemoede kunnen afvragen. Wat deze vorm van onvoorwaardelijke ondersteuning van een verfoeid regiem op dit halfrond ons wel kan en vermoedelijk ook zal opleveren, is vervreemding van alle andere echte democratieën in de regio. In Nicaragua is de communist Daniel Ortega uit zuiver machtsbehoud, ook doende zijn eigen mensen te vermoorden. Ook met deze verschoppeling wensen wij warme banden mee te onderhouden. En terwijl wij zo vurig usurpators als Maduro en Ortega blijven bewieroken, geraken wij bij de rest van wereld steeds verder in het verdomhoekje en brengen wij dit land alleen maar verdere schade toe. We blijven maar babbelen over het aantrekken van buitenlandse investeerders, maar zolang wij figuren als Maduro, Ortega en die gasten in Bolivia en op Cuba onvoorwaardelijk als onze beste vrienden blijven zien en behandelen, komt geen hond hier zijn geld deponeren en zal de achteruitgang zich blijven voortzetten.